Psychometrische software

Veel binnen- en buitenlandse organisaties gebruiken de ontwikkelde psychometrische software van het Psychometrisch Onderzoeks- en Kenniscentrum.
 • DOT
  Design of Optimal Tests (DOT) is een (Windows) computerprogramma waarmee automatisch conventionele toetsen samengesteld kunnen worden die optimaal voldoen aan opgegeven ontwerpcriteria.
 • OPLM
  Een (MS-DOS) computerprogramma voor het analyseren van dichotoom en polytoom gescoorde items binnen het raamwerk van het een-parameter logistisch model (OPLM).
 • TiaPlus
  TiaPlus is een (Windows) programma voor toets- en itemanalyse binnen het raamwerk van de klassieke testtheorie.
 • 3DC
  De Data Driven Direct procedure Consensus (3DC) is een nieuwe en zeer flexibele methode voor normstelling. De methode maakt gebruik van de Direct Consensus procedure, maar voegt psychometrische striktheid en het begeleiden van panelleden door extra informatie over de relatieve moeilijkheid van de clusters ten opzichte van elkaar en de test- score toe. Lees meer op cito.com

Niet te koop, wel beschikbaar

Hoewel deze software niet te koop is, stellen we de software gratis beschikbaar onder de voorwaarde dat het gebruik beperkt blijft tot niet-commercieel, wetenschappelijk gebruik.