Optimale toetsconstructie met DOT (Design of Optimal Tests)

Design of Optimal Tests (DOT) is een (Windows) computerprogramma waarmee automatisch conventionele toetsen samengesteld worden die optimaal voldoen aan opgegeven ontwerpcriteria. Het DOT programma gebruikt daarvoor een itembank, die gecalibreerd is door toepassing van:
  • het een-parameter model (Rasch);
  • het een-parameter model met geïmputeerde discriminatie indices (OPLM);
  • het twee-parameter model of
  • het drie-parameter model.

Ook gecalibreerde polytome items kunnen worden gebruikt.

Hoe werkt het DOT-programma?

De kern van het DOT-programma is een reeks rekenroutines die zijn gebaseerd op optimalisatie technieken die intensief gebruikt worden in industriële, technologische en financiële sectoren. De laatste jaren worden deze technieken ook met succes toegepast bij het oplossen van toetsconstructie-problemen. DOT is uniek, omdat het programma een toets met de gewenste specificaties vindt of een benadering die zo dicht mogelijk bij het gewenste ligt. De opgegeven specificaties worden gevonden bij het minimum aantal items, dat wil zeggen zo efficiënt mogelijk. In meer traditionele zin kan met DOT ook de meest betrouwbare toets worden samengesteld, gegeven een zekere toetslengte.

Eenvoudig paralelle toetsen samenstellen

Met DOT is het samenstellen van parallelle toetsen -toetsen met gelijke karakteristieken, maar geen gemeenschappelijke items- net zo eenvoudig als het samenstellen van een enkele toets. Het DOT-programma doet dit alles door opgegeven toetsspecificaties automatisch te vertalen in een mathematisch model dat vervolgens wordt opgelost door zeer effectieve algoritmen te gebruiken.

Publicaties over DOT

Publicaties over de theorie achter DOT zijn vanaf 1985 verschenen in wetenschappelijke tijdschriften zoals Psychometrika en Applied Psychological Measurement en verder in een reeks voortgangsrapportages gepubliceerd door het Psychometrisch Onderzoekcentrum van Cito.

Niet te koop, wel beschikbaar

Hoewel deze software niet te koop is, stellen we de software gratis beschikbaar onder de voorwaarde dat het gebruik beperkt blijft tot niet-commercieel, wetenschappelijk gebruik.

Meer informatie