OPLM – One Parameter Logistic Model

Een-parameter logistisch model (OPLM; One Parameter Logistic Model) is een itemresponsmodel dat de aantrekkelijke eigenschappen van het Rasch model combineert met de flexibiliteit van het twee-parameter logistisch model. In het OPLM worden itemmoeillijkheidsparameters geschat en itemdiscriminatieparameters geïmputeerd als bekende constanten. Voor dit model zijn verantwoorde methoden ontwikkeld voor het formuleren en toetsen van hypothesen voor de grootte van de discriminatie-indices. Door het versoepelen van de assumpties ten aanzien van de gelijkheid van discriminatie-indices binnen het Rasch model vergroot het OPLM model de toepasbaarheid van het Rasch model. Door het imputeren in plaats van het schatten van de discriminatie-indices blijven binnen het OPLM (in tegenstelling tot de twee-parameter logistische modellen) de krachtige mathematische eigenschappen van de exponentiele familie van modellen behouden.

Het programma

OPLM is ook de naam van een (MS-DOS/Windows) computerprogramma voor het analyseren van dichotoom en polytoom gescoorde items binnen het raamwerk van het een-parameter logistisch model (OPLM). Omdat het model een generalisatie is van het Rasch model kunt u het OPLM pakket ook gebruiken voor het analyseren van dichotome en polytome items binnen het kader van het Rasch model en binnen het Partial Credit model.

Niet te koop, wel beschikbaar

Hoewel deze software niet te koop is, stellen we de software gratis beschikbaar onder de voorwaarde dat het gebruik beperkt blijft tot niet-commercieel, wetenschappelijk gebruik.

Meer informatie