TiaPlus – Toets en Item Analyse

TiaPlus is een (Windows) programma voor toets- en itemanalyse binnen het raamwerk van de klassieke testtheorie. Het programma biedt flexibele scoringsmogelijkheden, afhandeling van ontbrekende waarden, subgroep- en subtoets specificatie, verwerking van toetsen met verschillende itemtypen, grafische weergave van empirische respons curves, subgroep-vergelijkingen (T-toetsing op gemiddelde subgroep scores), Mantel-Haenszel DIF statistieken, toets-subtoets intercorrelaties, normschaal conversie en score naar cijfer transformaties. TiaPlus levert een groot aantal item- en toetsstatistieken, waaronder de GLB (Greatest Lower Bound) coëfficiënt die een optimale schatting geeft voor de betrouwbaarheid van een toets.

Niet te koop, wel beschikbaar

Hoewel deze software niet te koop is, stellen we de software gratis beschikbaar onder de voorwaarde dat het gebruik beperkt blijft tot niet-commercieel, wetenschappelijk gebruik.

Meer informatie