Wetenschappelijk onderzoek bij producten

Wij steven ernaar dat de toetsen die we maken voldoen aan de kwaliteitscriteria Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN).

De COTAN is een onderdeel van het Nederlands Instituut van Psychologen en beoordeelt de kwaliteit van alle in Nederland beschikbare testen en toetsen aan de hand van zeven criteria. Dit zijn:
  • Uitgangspunten testconstructie
  • Kwaliteit testmateriaal
  • Kwaliteit handleiding
  • Normen
  • Betrouwbaarheid
  • Begripsvaliditeit
  • Criteriumvaliditeit

Het kennisplatform voor toetsing, examinering en evaluatie

Om vast te stellen of toetsen aan de criteria voldoen, is wetenschappelijk onderzoek nodig. Voorbeelden van dit wetenschappelijk onderzoek bij onze producten zijn bijvoorbeeld te vinden in ToetsWijzer. Via dit kennisplatform wordt een grote hoeveelheid informatie over toetsing, examinering en evaluatie in onderwijs, educatie en beroep beschikbaar gesteld.

Ga naar