5 februari 2014

45e keer Citotoets

De Citotoets vindt dit jaar voor de 45e keer plaats. Scholen kunnen vanaf deze week starten met de digitale afname. De papieren afname van de toets vindt volgende week plaats op 11, 12 en 13 februari. Net als voorgaande jaren neemt ongeveer 85 procent van de basisscholen de Citotoets af. Er doen zo’n 6.170 scholen mee met circa 164.500 leerlingen. Hiervan maken 137.000 leerlingen de Eindtoets Basis en 27.500 leerlingen de Eindtoets Niveau.

De Citotoets bestaat uit 200 meerkeuzevragen op het gebied van Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden. Het niet verplichte onderdeel Wereldoriëntatie, dat uit 90 opgaven bestaat, wordt door 80% van de deelnemende leerlingen gemaakt.

Digitale afname

De digitale afname van de Eindtoets loopt van 3 februari tot en met 7 februari en van 17 februari tot en met 11 april. Tot nu toe hebben zo’n 351 scholen met 2.007 leerlingen zich ingeschreven voor de digitale Eindtoets. Ongeveer de helft van deze scholen is deze week gestart met de digitale afname. De digitale Eindtoets wordt ook gebruikt als inhaaltoets voor leerlingen die op een of meerdere afnamedagen de toets niet konden maken. Scholen hebben nog tot en met 21 maart de tijd om hun leerlingen hiervoor in te schrijven.

Eindtoets voor blinden, slechtzienden en leerlingen met dyslexie

Blinden, slechtzienden en leerlingen met dyslexie kunnen een aangepaste versie van de Eindtoets maken. Zo zijn er gesproken en vergrote versies voor slechtziende leerlingen en leerlingen bij wie dyslexie is vastgesteld. Ook is er een brailleversie voor blinde leerlingen. Dit jaar maken 15 blinde leerlingen de brailleversie.

Onafhankelijk advies

De Citotoets is een hulpmiddel bij het maken van de keuze voor een passend brugklastype. De toets geeft een onafhankelijk advies naast het advies van de basisschool en de wens van ouders en leerling. Om de onafhankelijkheid van de toets te garanderen wordt de inhoud jaarlijks compleet vernieuwd. Juist omdat de toets zich richt op basisvaardigheden is een speciale training vooraf niet nodig. De toets laat zien hoe goed leerlingen gebruik kunnen maken van wat zij op de basisschool leerden. Een kennismaking met de toets en het type vragen op school is voldoende. Dit kan bijvoorbeeld door het maken van een ‘oude’ toets.

Resultaten

In de week van 10 maart 2014 ontvangen scholen de resultaten. Op woensdag 12 maart, als alle scholen de resultaten hebben ontvangen, maakt Cito de uitslag bekend.