1 december 2014

Nieuwe voorzitters Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen Cito

Mevrouw mr. J.G.J.M. de Zwaan wordt per 1 januari 2015 de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Cito. Josephine de Zwaan is toezichthouder bij verschillende organisaties en bedrijven. Zij volgt als voorzitter mevrouw prof. dr. H. Maassen van den Brink op, die per 1 januari 2015 afscheid neemt van de Raad van Toezicht vanwege haar benoeming bij de Onderwijsraad.

Prof. dr. Th. Huibers MMC wordt per 1 januari 2015 voorzitter van de Raad van Commissarissen van Cito BV. Theo Huibers is managing partner van bureau Thaesis en is als hoogleraar Information Retrieval verbonden aan de Human Media Interaction Group, Universiteit Twente. Hij volgt als voorzitter prof. dr. mr. Steven ten Have op, die per 1 januari 2015 afscheid neemt van de Raad van Commissarissen vanwege het aflopen van zijn tweede en laatste benoemingstermijn.