13 maart 2014

Noordhoff Health en Cito introduceren e-learning met toets rekenen voor verpleegkundigen

Goede rekenvaardigheid is een belangrijke voorwaarde om kwaliteit van zorg te kunnen leveren en de patiëntveiligheid te kunnen waarborgen. Goed verpleegkundig rekenen blijkt in de praktijk vaak een lastige opgave. Daarom ontwikkelden Noordhoff Health en Cito in samenwerking met de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&VN) het pakket Verpleegkundig Rekenen op Maat. Het pakket is geschikt voor verpleegkundigen van mbo niveau 4 en hbo-v niveau 5. De kosten per kandidaat zijn 10 euro per jaar voor de e-learning en 18,50 euro per toetsafname.

Samengesteld door verpleegkundigen, afgestemd op de praktijk

Het pakket verpleegkundig rekenen bestaat uit een e-learningcursus van Noordhoff Health en een toets van Cito. Zowel de toets als de cursus zijn samengesteld door verpleegkundigen zelf en afgestemd op de praktijk. Het rekenpakket biedt de garantie dat verpleegkundigen veilig en bekwaam kunnen handelen. Met de uitslag van de toets ziet de verpleegkundige of hij of zij voldoet aan de landelijke norm die gesteld is aan verpleegkundig rekenen door de beroepsvereniging V&VN. De e-learningcursus van Noordhoff Health sluit daar op aan.

Peter Kraft, senior adviseur beroepsonderwijs Cito: ‘Het bieden van een combinatie van een toets en e-learning is een stap voorwaarts voor alle verpleegkundigen in Nederland. Verpleegkundigen kunnen zowel de cursus als de toets zelfstandig en op elke gewenst moment doen. Door het kort opfrissen van de theorie van de vijf domeinen, veel oefenvragen en de casuïstiek bereidt de verpleegkundige zich via de cursus optimaal voor op de toets. De toets geeft een goede indicatie op welke domeinen de verpleegkundige zich nog verder moet verdiepen.’

André Matera, manager Noordhoff Health over het gezamenlijke pakket: ‘Dit pakket biedt een stimulerende aanpak om het rekenprobleem bij verpleegkundigen op te lossen. Dit pakket is daarom voor alle ziekenhuizen erg interessant.’