26 november 2014

Pilot ‘Lees 15 minuten per dag’ van start

Met een officiële gongslag op het schoolplein van Basisschool Gaspard de Coligny ging op vrijdag 21 november in Baarn de pilot ‘Lees 15 minuten per dag’ van start. Een extra leesritueel op de basisschool. Tijdens deze kick-off werden de leerlingen in de eigen groep voorgelezen door een kinderboekenschrijver en waren alle bedrijven die het project mogelijk maken aanwezig: de Kwartiermakers.

15 minuten lezen per dag

Op 100 scholen lezen alle leerlingen een jaar lang tegelijkertijd een kwartier per dag in hun eigen groep. De hele school staat bewust een kwartier stil bij het lezen. Als lezen dagelijks op het lesrooster staat, wennen kinderen snel aan lezen en ervaren ze hoe leuk het is. Hierbij krijgen de deelnemende scholen de volgende ondersteuning vanuit het project:
  • uitdagende boeken;
  • informatie over boeken, leesacties en hoe je 15 minuten lezen leuk maakt;
  • leesbevorderings-app voor leerkrachten om ervaringen te delen;
  • scorebord om gelezen tijd bij te houden;
  • beloningen: als scholen de actie het hele jaar volhouden mogen ze de boeken houden;
  • module om ouders te motiveren ook thuis actiever en vaker te lezen.

Onze bijdrage

Door ons aan te sluiten bij het samenwerkingsverband Kwartiermaker verkondigen we samen met scholen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en professionals de boodschap ‘Lees 15 minuten per dag’. Daarnaast onderzoeken we of leerlingen die een kwartier per dag lezen, sneller vooruit gaan op technisch en begrijpend lezen dan leerlingen die dat niet doen. De deelnemende scholen krijgen hierdoor inzicht in de effecten van extra leestijd.