12 maart 2014

Uitslagen Citotoets 2014

Deze week ontvangen de deelnemende scholen de uitslagen van de Citotoets. Scholen krijgen hiermee ter ondersteuning van hun eigen observaties een onafhankelijk advies over de mogelijkheden van een leerling in de diverse brugklastypen. Dit jaar behaalden de leerlingen gemiddeld een score van 535. Het best passende brugklastype bij deze score is gemengde/theoretische leerweg en havo.

De adviezen op basis van de Citotoets laten vrijwel hetzelfde beeld zien als vorig jaar: ongeveer evenveel leerlingen hebben een advies voor vwo, havo of een van de leerwegen in het vmbo gekregen. De verschillen tussen de prestaties van jongens en meisjes zijn iets kleiner geworden.

Overzicht landelijk gemiddelde score per jaar op basis van leerlingresultaten
Jaar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Score 535,5 535,2 534,5 534,8 535,1 534,8 535,1 535,4 535,5 535,5 535,1 535,0

Maximale score

Eén jongen heeft alle 200 opgaven op het gebied van Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden goed beantwoord. Vier leerlingen maakten één fout. In totaal hebben 7.991 kinderen een standaardscore van 550 behaald. Deze leerlingen hebben in totaal 19 of minder fouten gemaakt in de 200 opgaven.

Verschillen jongens en meisjes dit jaar iets kleiner

Net als in voorgaande jaren halen jongens gemiddeld iets hogere standaardscores dan meisjes. Het verschil tussen de prestaties van jongens (2014: 535,1; 2013: 535,5) en meisjes (2014: 534,9; 2013: 534,8) is dit jaar kleiner dan vorig jaar. Meisjes scoren gemiddeld hoger bij Taal en jongens juist bij Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden. Het verschil tussen deze prestaties is dit jaar ook iets kleiner dan vorig jaar.

Onafhankelijk advies

De Citotoets is een hulpmiddel bij het maken van de keuze voor een passend brugklastype. De toets geeft een onafhankelijk advies naast het advies van de basisschool.