9 maart 2015

Duizenden leerlingen aan de slag voor Aardrijkskunde Olympiade

Het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) is de overkoepelend coördinator van acht nationale olympiades. Dit zijn jaarlijkse wedstrijden in verschillende vakken waar alle scholieren in voortgezet onderwijs aan mee kunnen doen. Deze week gaan de voorrondes van de laatste olympiade van het schooljaar 2014/2015 van start: aardrijkskunde. Cito maakte in samenwerking met een aantal docenten de opgaven voor de tests. De olympiades zijn bedoeld om leerlingen enthousiast te maken voor de verschillende vakken en hen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen.

Top 4 leerlingen naar Moskou

De Aardrijkskunde Olympiade bestaat uit twee rondes: een voorronde (theorietoets) en een finaleronde (theorietoets en veldwerk). Deze week vindt de voorronde plaats. Hieraan doen bijna 5.500 leerlingen mee. De deelnemende scholen bepalen zelf op welke dag ze de toets afnemen. De beste 15 leerlingen mogen deelnemen aan de finale begin juni. De top vier leerlingen gaat door naar de internationale olympiade in Moskou.

Samen met docenten maakte Cito de opgaven

Cito werkt samen met aardrijkskundedocenten mee aan het ontwikkelen van de opgaven van de theorietoetsen in de voorronde en finaleronde. Deze opgaven zijn geschikt voor alle leerlingen in de bovenbouw van het vwo en de sterkste leerlingen in de bovenbouw van het havo. Doel van de toets is dat de allerbeste aardrijkskundeleerlingen van Nederland de kans krijgen zich te onderscheiden.

Marten Roorda, CEO van Cito: ‘Dat leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen vinden we belangrijk. Met onze bijdrage aan de olympiades willen we helpen richting te geven aan hun toekomst. Ik wens alle leerlingen deze week heel veel succes en plezier!’

Deze week meer via

Meer info olympiades