5 november 2015

Cito en Delubas ondersteunen interactief voorlezen met nieuw boek

Met interactief voorlezen van prentenboeken worden veel meer ontwikkelingsgebieden gestimuleerd dan alleen de taalontwikkeling. Onderzoek heeft uitgewezen dat interactief voorlezen een positieve bijdrage levert aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, de rekenontwikkeling én de fantasie en het leervermogen van een kind.

Maar hoe werkt interactief voorlezen? Om hierbij te helpen hebben Cito en Delubas het boek ‘Interactief voorlezen voor baby’s, dreumesen, peuters en kleuters’ uitgebracht, vol tips en praktische uitwerkingen.

Boek Interactief voorlezenKinderen meer betrekken   

Bij interactief voorlezen worden kinderen nog meer bij het boek betrokken dan bij ‘gewoon’ voorlezen. Door ze uit te lokken om over het prentenboek te praten, actief mee te laten denken en ze te laten spelen met materialen die bij het verhaal horen, wordt de emotie van kinderen geprikkeld en draagt het bij aan hun ontwikkeling.
      

Aan de slag met bekende prentenboeken 

Het praktische boek ‘Interactief voorlezen voor baby’s, dreumesen, peuters en kleuters’ is niet alleen interessant voor Piramide gebruikers: ook pedagogisch medewerkers, peuterleidsters, gastouders, leerkrachten en voorleescoördinatoren kunnen er direct mee aan de slag. In het boek zijn bekende prentenboeken zoals 'Gonnie gaat varen' van Olivier Dunrea en 'Boer Boris gaat naar zee' van Ted van Lieshout en Philip Hopman uitgewerkt.