30 september 2015

Cito Volgsysteem VO scoort het hoogst in Nederland op betrouwbaarheid en validiteit

De onafhankelijke Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) heeft de tweede generatie van het Cito Volgsysteem Voortgezet Onderwijs (die opgaven bevatten voor Nederlands, Rekenen/Wiskunde en Engels) positief beoordeeld. Het Cito Volgsysteem scoort met deze beoordeling het hoogst in Nederland op betrouwbaarheid en validiteit. De COTAN beoordeelt de kwaliteit van toetsinstrumenten. Zo helpen zij ontwikkelaars bij het verbeteren van hun materialen en gebruikers bij het maken van de juiste keuze. Scholen gebruiken het Cito Volgsysteem VO om leervorderingen op systematische wijze te volgen en inzicht in de resultaten van hun onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau te krijgen.

Criteria

Bij de beoordeling van toetsen richt de COTAN zich op zeven verschillende criteria. In de eerste plaats hebben de beoordelaars de toetsen zelf, de theoretische onderbouwing daarvan en de handleiding tegen het licht gehouden. Deze onderdelen zijn allemaal als goed beoordeeld. Daarnaast heeft de COTAN zich gebogen over een aantal psychometrische aspecten zoals de normering, de betrouwbaarheid en de begripsvaliditeit (in hoeverre meet de toets ook echt wat je bedoelt te meten). Deze zijn eveneens als goed beoordeeld. De criteriumvaliditeit (de voorspellende waarde van de toets) kreeg een voldoende, wat op dit moment eigenlijk het hoogst haalbare is voor deze toetsen. Want om de voorspellende waarde van de toetsen nog beter in kaart te brengen is meer onderzoek, ook op de wat langere termijn, noodzakelijk.

Goed en eerlijk toetsen

Cito helpt mensen richting geven aan hun toekomst. Het Cito Volgsysteem VO helpt daarbij door kennis, vaardigheden en competenties objectief meetbaar te maken en de ontwikkeling ervan te volgen. Dat toetsen goed en eerlijk gebeurt, is belangrijk. “Daarom sturen wij onze leerlingvolgsystemen altijd ter beoordeling naar de COTAN. Het is belangrijk dat onafhankelijke beoordelaars kritisch kijken naar je product en aangeven of gebruikers staat kunnen maken op de resultaten. Dat we met de tweede generatie toetsen van het Cito Volgsysteem VO positief zijn beoordeeld is voor ons en voor al onze klanten ontzettend goed nieuws” zegt Alma van Til, toetsdeskundige bij Cito.

Wij zijn Cito

Cito helpt mensen richting te geven aan hun toekomst. Wij geloven in de ontwikkeling van mensen. Daar hoort inzicht in mogelijkheden en in grenzen bij. Door kennis, vaardigheden en competenties objectief meetbaar te maken en de ontwikkeling ervan te volgen, kun je het beste uit jezelf halen, verantwoorde keuzes maken en beter richting geven aan je toekomst. Wij dragen daaraan bij door wereldwijd werk te maken van goed en eerlijk toetsen, vanuit de kernwaarden kundig, toonaangevend, integer, innovatief en betrokken.