28 april 2015

Goed voorbereid naar de pabo met Toets & Train

Toekomstige pabo-studenten kunnen zich met behulp van Toets & Train optimaal voorbereiden op de toelatings- en entreetoetsen van de pabo. Met ingang van komend studiejaar is het voor havoleerlingen en mbo-studenten die niet op havoniveau eindexamen hebben gedaan in de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek zelfs verplicht om een toelatingstoets te maken. Online Onderwijs en LesTV Pabo hebben in samenwerking met MBO Diensten en Cito de Toets & Train-modules aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek, Nederlands en rekenen ontwikkeld.

Met ingang van het cursusjaar 2015/2016 moeten aankomende pabo-studenten zonder hbo- of vwo-diploma aantonen dat ze voldoende kennis hebben van de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Havoleerlingen en mbo-studenten die geen havodiploma hebben of in deze vakgebieden geen havo-eindexamen hebben gedaan, moeten per vakgebied een toelatingstoets halen. Zij kunnen zich met behulp van de Toets & Train-modules optimaal voorbereiden op de toelatingstoetsen en de toetsen zijn op het niveau van havo 3 en vmbo t4. Toets & Train is niet alleen voor toekomstige pabo-studenten. De modules zijn ook uitermate geschikt voor leerkrachten om hun kennis op te frissen en voor ouders die hun kind willen helpen in de voorbereiding op de toetsen.

Kennis opfrissen en vergroten

‘Een snel veranderende wereld vraagt om vernieuwende ideeën en producten voor het onderwijs in de breedste zin van het woord’, zegt Jasper Kwakkelstein, business manager Certificering van Cito, over de samenwerking met Online Onderwijs en LesTV Pabo. ‘We zien veel kansen waar het gaat om oefenen van de lesstof en het toetsen als onderdeel van het leerproces. Toets & Train is een mooi initiatief om (aankomende) leerkrachten in het basisonderwijs online uit te dagen hun kennis op te frissen en te vergroten.’ Ook Jacqueline de Schutter, projectleider van MBO Diensten, is enthousiast over Toets & Train. ‘De Toets & Train-modules zijn een prima aanvulling op de leermiddelen die voorbereiden op de toelatingstoetsen voor de pabo’, vertelt De Schutter over Toets & Train.

Officiële lancering op 28 april

Toets & Train wordt op dinsdag 28 april 2015 officieel gelanceerd bij Windesheim Flevoland te Almere en het programma begint om 16:00 uur. Naast de introductie van Toets & Train wordt er een korte les gegeven aan mbo-studenten en wordt het product overhandigd aan MBO Diensten en Pabo Windesheim. ‘Toets & Train is een mooi voorbeeld van een gepersonaliseerde lesmethode’, zegt Bert Meijer, directeur Pabo Windesheim. ‘Aankomende leraren kunnen hier zelf mee aan de slag.’