6 maart 2015

Help taalontwikkelingsstoornissen tijdig signaleren

Vandaag is het de Europese dag van de Logopedie. Een dag die in het teken staat van taalontwikkelingsstoornissen en de invloed ervan op het leren lezen en schrijven. Omdat het tijdig signaleren van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) bij kinderen een positieve invloed heeft op hun toekomst, vinden we het vanuit Cito belangrijk om hier aandacht aan te besteden.

Uit onderzoek blijkt dat er in elke klas van dertig leerlingen gemiddeld twee kinderen met een taalontwikkelingsstoornis zitten. Dat is een stuk minder dan er op dit moment wordt gesignaleerd. Een kind met TOS heeft hier zijn hele leven mee te maken, waardoor het van groot belang is dit zo vroeg mogelijk te signaleren. Tijdig beginnen met de behandeling kan leer-, gedrags- en maatschappelijke problemen voorkomen.

Meer informatie

  • Wilt u meer weten over taal en hoe taalontwikkeling bij kinderen verloopt? Past het spraaktaalniveau van een kind bij zijn/haar leeftijd? Wat kunt u doen om het praten en luisteren van het kind te stimuleren? Op de website Kind en Taal vindt u meer informatie over dit onderwerp. De website is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Logopedisten en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging van logopedisten.
  • In samenwerking met het Expertisecentrum Nederlands ontwikkelden wij het Testinstrumentarium Taalontwikkelingsstoornissen (T-TOS) voor kinderen van 4 tot 10 jaar met een mogelijke spraak- en/of taalstoornis.