29 juni 2015

Cito benoemt Ineke Strijp als interim voorzitter Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht en de Raad van Commissarissen van Cito hebben dr. Ineke Strijp benoemd als interim voorzitter Raad van Bestuur. 

Per 1 juli vervangt zij Marten Roorda, die Cito na 13 jaar verlaat. Roorda gaat in een vergelijkbare functie aan de slag in de Verenigde Staten. Met de keuze voor Ineke Strijp kiest Cito voor een manager die ruime ervaring heeft opgedaan met het leiding geven aan organisaties en bedrijven in een veranderingsproces.

Strijp treedt dan ook aan in een voor Cito belangrijke tijd. Gezien de ontwikkelingen in het onderwijsveld en het voorgenomen beleid van het kabinet met meer concurrentie en marktwerking, staat Cito, als partner van diezelfde overheid, voor een belangrijke uitdaging.

Cito wil daarbij anticiperen op de aanbevelingen uit het rapport van Ecorys in 2014 en op de Kaderbrief 2016 en 2017 SLO en Cito van 29 april 2015. De rode draad in beide documenten is dat Cito zich minder als opdrachtnemer en meer als kennispartner in positie moet brengen. 

De nieuwe voorzitter Raad van Bestuur wil deze taak graag oppakken. “Ik wil verbindingen leggen en in nauwe samenwerking met de overheid en overige stakeholders passende strategische keuzes verkennen. Zo kan Cito zich voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst. Dat geldt het totaal van onze activiteiten, niet alleen die voor de overheid”, aldus Strijp.