Arnhem, 26 februari 2015

Marten Roorda, voorzitter Raad van Bestuur Cito, benoemd tot CEO van ACT in Iowa City

Na dertien jaar Cito te hebben geleid, gaat Marten Roorda een bijzondere nieuwe uitdaging aan als CEO van het Amerikaanse toetsbedrijf ACT. ACT, gevestigd in Iowa City, is een non-profit organisatie die bekend is van de meest populaire academische toelatingstoets in de Verenigde Staten, de ACT. Deze toets wordt jaarlijks 1,8 miljoen keer afgenomen. Bij ACT werken zo’n 1500 medewerkers. De jaarlijkse omzet bedraagt tussen $ 300 en $ 400 miljoen.

Naar verwachting zal Marten Roorda op 1 november 2015 in zijn nieuwe functie van start gaan. Per 1 juli 2015 draagt hij zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid over. De Raad van Toezicht begint op korte termijn met de werving en selectie ten behoeve van de opvolging.
‘Het is een bijzondere eer om als Nederlander te worden benoemd als CEO van een organisatie die in de VS gezien wordt als een nationaal icoon,’ aldus Roorda. ‘Deze bijzondere benoeming heb ik mede te danken aan de uitstekende internationale reputatie van Cito. Er is een duidelijke richting ingeslagen om meer concurrerend en innoverend te zijn. Mijn opvolger kan daar een verdere impuls aan geven.’

Josephine de Zwaan, voorzitter Raad van Toezicht: ‘Cito is Marten Roorda veel dank verschuldigd voor wat hij in de afgelopen jaren voor ons heeft betekend. Het is een mooie overstap waarmee wij hem van harte feliciteren. Zijn vertrek zal door de organisatie moeten worden benut om iemand te vinden die de missie, de jarenlange ervaring en de kwaliteit van Cito kan inzetten ten dienste van de veranderende vraag naar toetsen in onze samenleving.’

Meer informatie is te vragen aan Liesbeth van Litsenburg, (026) 352 15 55.
Aanvullende informatie over ACT is te vinden op de website www.act.org.