20 januari 2016

Cito benoemt Anneke Blok als voorzitter Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht en de Raad van Commissarissen van Cito hebben Anneke Blok benoemd als voorzitter Raad van Bestuur.

Anneke Blok treedt per 1 april aanstaande aan als voorzitter van de Raad van Bestuur van Cito en neemt daarbij de positie over van interim-bestuurder Ineke Strijp. Met de keuze voor Blok kiest Cito voor een bestuurder die haar sporen in de educatieve sector heeft verdiend als maatschappelijk ondernemer en transitiemanager bij educatieve uitgeverij Zwijsen. Blok beschikt over een uitgebreid netwerk in de Nederlandse onderwijswereld.
 
Blok gaat de positie van Cito als kennispartner voor overheid en bedrijfsleven en als expert op het gebied van toetsontwikkeling, psychometrie en toetstechnologie verder uitbouwen. De nieuwe voorzitter Raad van Bestuur wil deze taak graag oppakken. “Ik zie ernaar uit om bij te dragen aan een toekomstbestendig Cito. Daar hoort het maken van strategische keuzes bij. Zo kan Cito meerwaarde blijven bieden voor haar klanten en stakeholders”, aldus Blok.