3 juni 2016

Cito traint en certificeert docenten Van Hall Larenstein

Ook in het hoger onderwijs is de kwaliteit van examens van bijzonder groot belang. Cito ondersteunt hogescholen en universiteiten dan ook graag bij het verbeteren en borgen hiervan. De afgelopen tijd was Van Hall Larenstein op zoek naar een passend trainings- en certificeringsaanbod BKE/SKE. Na een uitvoerige selectieprocedure bleek Cito ook voor deze school de juiste partner!

Logo Van Hall LarensteinHoe tonen docenten van Van Hall Larenstein hun bekwaamheid aan in examinering? Beschikken zij al over de juiste kennis en vaardigheden? Hoe kunnen de examinatoren voldoen aan de kwalificaties van de commissie Bruijn (BKE en SKE)? Cito helpt ze hier graag bij met de training voor examinatoren op basisniveau (BKE) en op seniorniveau (SKE). Onder meer de HAN, Hogeschool Windesheim en Hotelschool The Hague gingen de hogeschool in Leeuwarden en Velp al voor. De trainingen worden momenteel al volop gevolgd en Cito en Van Hall Larenstein vertellen graag waarom deze samenwerking zo’n succes is. 

Jarenlange ervaring direct zichtbaar

Trainer Marlies van Beek: “Onze uitdaging is de trainingen die gestoeld zijn op de landelijke BKE-en SKE-leeruitkomsten precies aan te laten sluiten op de toetspraktijk van de hogeschool waar wij trainen. Dat betekent altijd afstemming, en een BKE- of SKE-training op maat. Wanneer wij zien dat de training direct bijdraagt aan de verbetering van de toetspraktijk worden we daar natuurlijk erg enthousiast van. Ook de stap naar certificering wordt daarmee voor examinatoren veel kleiner.” Waarom Van Hall Larenstein voor Cito koos? Daar kan contactpersoon Olisiana Marcus duidelijk over zijn: “Cito sluit met haar trainingen goed aan bij ontwikkelingen in de praktijk. Haar jarenlange ervaring met het uitvoeren van certificeringstrajecten in verschillende onderwijssectoren en het bedrijfsleven werd voor ons direct zichtbaar.” 

Efficiënte én praktijkgericht aanpak

Als not-for-profit organisatie past het trainen en certificeren van BKE en SKE uitstekend in de wens een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering van toetsen in het hoger onderwijs. Marlies vertelt: “Op landelijk niveau denken we al vanaf de oprichting van de Expertgroep BKE/SKE mee over de inrichting van BKE en SKE. En we hebben jarenlange ervaring in het  opleiden en certificeren van examinatoren, naast het uitvoeren van kwaliteitscontroles op toetsen en het ondersteunen van examencommissies in hun borgende taak. Dankzij deze expertise ondersteunen we momenteel meerdere hogescholen met het trainen en certificeren van BKE/SKE. Dat zijn altijd trajecten op maat. Het trainen van examinatoren en examen-/toetscommissies binnen diverse instellingen, maar ook onze rol van beoordelaar binnen diverse certificeringstrajecten, maakt dat we de diverse informatie direct mee kunnen nemen naar en uitwisselen met onze klanten. Zo kunnen wij er met veel voldoening aan bijdragen dat hogescholen van elkaar leren. Onze zeer deskundige trainers – die daarnaast altijd ook als toetsdeskundigen werken – zorgen altijd voor een training op maat met een praktijkgerichte aanpak.” 

Intensieve samenwerking

Intussen zijn er bij Van Hall Larenstein al diverse trainingen uitgevoerd. Onlangs is de eerste groep examinatoren BKE-gecertificeerd – “Wij feliciteren deze examinatoren van harte! We zijn ervan overtuigd dat hun expertise zeer bruikbaar is voor de verdere positieve ontwikkelingen van de toetspraktijk binnen Van Hall Larenstein.” Marlies sluit zich daar graag bij aan: “Onze klanten zijn erg tevreden over onze trainingen en komen altijd graag bij ons terug!”

Meer informatie

> Ons aanbod voor BKE/SKE
> LinkedIn-groep Kennisplatform Examinering HO (doel: faciliteren van kennisuitwisseling tussen hogescholen)