27 januari 2016

Vernieuwde Entreetoets biedt leerkrachten goede ondersteuning bij schooladvies

Cito heeft haar Entreetoets 7 vernieuwd. De Entreetoets voor groep 7 helpt basisscholen al jaren bij het uitbrengen en onderbouwen van het schooladvies. Het schooladvies van de leerkracht is sinds schooljaar 2014-2015 leidend voor plaatsing van de leerling in het voortgezet onderwijs. Uit jaarlijks onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de toets een betrouwbare voorspelling geeft van het passende brugklastype. Met deze vernieuwde versie van de Entreetoets geven wij de leerkracht een goed middel in handen om het schooladvies te onderbouwen.

Het schooladvies is een actueel onderwerp. De afgelopen weken verschenen hier diverse berichten over in de media. De Entreetoets is een extra hulpmiddel in het geven van een betrouwbare voorspelling. De opgaven zijn zo ontwikkeld dat de resultaten voorspellen welk brugklastype het beste bij een leerling past. De vernieuwde Entreetoets bestaat uit verschillende modules, en is hiermee veel compacter dan de vorige versie. Een belangrijke tegemoetkoming aan de wens van de gebruikers voor vermindering van de toetsdruk in het onderwijs. Bovendien sluit de toets nu ook aan op de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen.

De Entreetoets bestaat nu uit een compacte Basismodule en twee aanvullende modules: Verdieping en Verbreding. Deze opbouw biedt leerkrachten de mogelijkheid zelf te bepalen welke onderdelen zij op welk moment binnen de toetsperiode afnemen. De afnameperiode loopt van april tot en met juni. De Entreetoets kan ook in september (groep 8) worden afgenomen. Kiest men voor alleen de Basistoets, dan bevat de toets nog slechts 180 vragen en is hiermee in drie dagdelen af te nemen. Voorheen bevatte de toets 420 vragen. 

Ga voor meer informatie over de vernieuwde Entreetoets 7 naar www.cito.nl/entreetoets