8 juni 2016

Groei en niveau beter in beeld met volgsysteem voor speciaal onderwijs

Elke docent wil optimaal onderwijs bieden aan iedere leerling, ook in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PrO). In het VSO was daarvoor nog geen goed bruikbaar volgsysteem beschikbaar. Met steun van het Ministerie van Onderwijs heeft Cito een aangepast Volgsysteem ontwikkeld voor VSO en PrO.

Optimaal afgestemd op de praktijk

Dankzij uitgebreide proeftoetsing op meer dan honderd VSO- en PrO-scholen en de samenwerking met klankbordgroepen is het Cito Volgsysteem VSO/PrO optimaal afgestemd op de praktijk.

“De leerlingen zijn erg enthousiast en vooral heel nieuwsgierig naar hun uitslag. Een leerkracht gaf het volgende aan: het enorm waardevolle is dat leerlingen getoetst worden met een instrument dat ze het gevoel geeft dat het inhoud en nut heeft. Eigen tempo, eigen niveau. Geeft een ‘veilig’ en ‘hoog’ gevoel aan leerlingen.” – Praktijkcollege Tilburg -

Cito Leerlingvolgsystemen VSO en PrO

VSO Dagbesteding en VSO Arbeid/PrO beschikken elk over een eigen volgsysteem. De digitale toetsen worden aangeboden op verschillende niveaus en zijn adaptief. In aanvulling op de digitale toetsen (theorie) kan een docent gebruikmaken van praktijkchecks, waarmee vastgesteld wordt hoe leerlingen hun taal- en rekenvaardigheden toepassen in alledaagse, praktische situaties.

Wat doet een leerlingvolgsysteem?

Het leerlingvolgsysteem helpt om het niveau en de groei van individuele leerlingen in beeld te brengen. Het vormt een onafhankelijke, objectieve aanvulling/bevestiging van het beeld dat een leerkracht heeft van een leerling. Het helpt om onderwijs nóg beter af te stemmen op de behoeftes en mogelijkheden van individuele leerlingen.

Meer informatie 
> Lees meer over de volgsystemen VSO en PrO

Leerlingen van het Breda College werken aan de proeftoetsing