19 december 2016

De Rolf groep neemt VVE-programma piramide over van Cito

Cito B.V. draagt op 1 januari 2017 alle activiteiten van het VVE-programma Piramide over aan de Rolf Groep B.V. Piramide is een educatieve aanpak voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, bij gastouders en in groep 1-2 van het basisonderwijs. De Piramide aanpak werd in de jaren negentig door Cito ontwikkeld.

De Rolf groep, o.a. bekend als uitgever van ontwikkelingsmaterialen voor het jonge kind, zal de activiteiten onderbrengen in haar trainingsorganisatie OinO-Advies. De Rolf groep heeft een uitgebreid netwerk in het buitenland. Hiermee heeft Cito een ideale partij gevonden om de continuïteit van het bekende VVE-programma in binnen- en buitenland te waarborgen en vernieuwing en doorontwikkeling mogelijk te maken.

Positieve beoordeling door de Erkenningscommissie Interventies

De Erkenningscommissie Interventies heeft in juni jl. Piramide beoordeeld als ‘effectief bewezen volgens eerste aanwijzingen’. De uitvoeringsvoorwaarden zijn in detail uitgewerkt en er ligt een goede onderbouwing. ‘Piramide heeft haar aanpak verantwoord met een onderbouwing gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en praktijkonderzoek’.
Het professioneel handelen door een goede uitvoering van Piramide draagt bij aan het inhalen van achterstand in de ontwikkeling van jonge kinderen. Het oordeel van de Erkenningscommissie is opgenomen in de databank van Effectieve Jeugdinterventies.

VierVVE

Met het Nederlands Jeugd Instituut, de CED groep en De activiteit is Cito actief in VierVVE, waarin expertise vanuit vier verschillende VVE-programma’s is gebundeld.
OinO-Advies zal binnen VierVVE de plaats innemen van Cito en zo de kwaliteit en inbreng vanuit Piramide borgen.

Meer informatie