Visie op thema’s

Toetsen dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van individuen. Het omgaan met toetsen vraagt om zorgvuldig gebruik en handelen.

Verschillende thema’s op dit gebied en discussies in het publieke debat geven niet altijd een genuanceerd beeld. Daarom laten we graag zien hoe we over deze thema’s denken. Links in het menu vindt u een overzicht van de verschillende thema’s en onze standpunten.