Hoe worden de rekentoetsen vo en mbo genormeerd?

Over vaardigheidsscores en cijfers

Omzettingstabellen oude en nieuwe vaardigheidsscores

Download de omzettingstabellen vaardigheidstoetsen rekentoets VO 2F en 3F rechts op deze pagina. Met deze tabellen kunt u de oude vaardigheidsscore omzetten in de nieuwe vaardigheidsscore, en omgekeerd. Deze tabellen zijn niet geschikt om de score (het aantal goed) van een kandidaat om te zetten in een cijfer.

Vaardigheidsscores