Stichting en BV: hoe zit dat?

Cito bestaat uit een Stichting en een BV. Binnen de Stichting worden opdrachten voor de overheid uitgevoerd, zoals de centrale examens voor het mbo en vo. In de BV worden commerciële producten gemaakt en vermarkt. Cito is een not-for-profit bedrijf en is onafhankelijk. Maar hoe verhoudt onafhankelijkheid zich tegenover de verantwoording die we aan de politiek moeten afleggen?

Cito blijft trouw aan zijn missie

Cito stelt zich onafhankelijk op. We werken vanuit onze missie, ook wanneer het om overheidsopdrachten gaat. Sluit een mogelijke opdracht niet aan bij onze missie of vinden we die in moreel opzicht niet passend, dan nemen we die niet aan. Vanuit onze missie informeren en adviseren we gevraagd en ongevraagd bewindslieden en de Tweede Kamer. En soms druist zo’n advies tegen het overheidsbeleid in. Dat maakt onze positie lastig, maar we willen wel naar eer en geweten kunnen blijven handelen.

Soms roeien we tegen de stroom in

Die onafhankelijkheid is belangrijk voor Cito. Alleen dan kunnen we gezien worden als expert en kenner van het onderwijsveld en zijn we geloofwaardig. Natuurlijk werken we, als het om overheidsopdrachten gaat, binnen bepaalde kaders. Die worden niet door Cito bepaald, wel zijn we altijd in gesprek over het vaststellen van die kaders. En roeien we soms tegen de stroom in. Wij vinden dat de wetgever uiterst terughoudend moet omgaan met het verplicht stellen van toetsen. Dat verhoogt in onze visie het risico op perverse effecten van zo’n toets, zoals teaching to the test, afrekenen op basis van scores et cetera. Besluit de wetgever toch tot verplichting, dan doen we ons uiterste best een verantwoorde, goede en eerlijke toets te maken.

Veelgestelde vragen

Is Cito niet eigenlijk een verlengstuk van de overheid?

Nee, dat zijn we niet. We zijn een onafhankelijk, not-for-profit bedrijf. Dat wil zeggen dat de eventuele winst die we maken, terugvloeit in het bedrijf.

Heeft Cito nauwe banden met de politiek?

Ja, dat moet ook wel. Een van de meest populaire onderwerpen in de politiek is onderwijs. Het is er Cito veel aan gelegen om een genuanceerd beeld van het onderwijs en de rol van toetsing over het voetlicht te brengen. Daarom onderhouden we goede contacten met de verschillende fracties en de bewindslieden.