Dit is Cito: de organisatie in beeld

Juridische structuurIn Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling zijn de activiteiten ondergebracht die worden uitgevoerd in het kader van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet SLOA), alsmede enkele gemeenschappelijke afdelingen die werkzaamheden verrichten voor Cito als geheel.

Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling is enig aandeelhouder van Cito B.V., die op haar beurt direct en indirect aandeelhouder is in meerdere vennootschappen. Cito B.V. en haar deelnemingen voeren de commerciële activiteiten van Cito in binnen- en buitenland uit.
De deelnemingen waarin Cito B.V. deelneemt zijn:

 • Cito Evaluation Services B.V., Arnhem
 • Cito Certification B.V., Arnhem
 • Cito International B.V., Arnhem
 • HROrganizer B.V., Wageningen
 • Cito USA Inc., Atlanta, Verenigde Staten
 • Cito Deutschland GmbH, Solingen, Duitsland 

Marktverdeling

Cito werkt voor:
 • Voorschoolse educatie
 • Primair onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Beroeps- en volwasseneneducatie
 • Hoger onderwijs
 • Bedrijfsleven en overheden
 • Particulieren