Organisatie

Juridische structuur

In Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling zijn de activiteiten ondergebracht die worden uitgevoerd in het kader van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet SLOA 2013). Ook enkele gemeenschappelijke afdelingen die werkzaamheden verrichten voor Cito als geheel zijn onderdeel van de stichting.

Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling is enig aandeelhouder van Cito B.V. Cito B.V. is direct en indirect aandeelhouder in meerdere vennootschappen. Cito B.V. en deelnemingen daarvan voeren commerciële activiteiten van Cito in binnen- en buitenland uit.

Hybride organisatiestructuur

Net zoals veel voormalige publiekrechtelijke instellingen kent Cito een hybride organisatiestructuur. Deels zijn we een stichting, met taken op basis van de Wet SLOA. We vervullen een publiekrechtelijke taak, in opdracht van de overheid en met subsidie. Zo levert Stichting Cito jaarlijks in opdracht van het ministerie van OCW de Centrale Eindtoets voor het primair onderwijs, de centrale examens voor het voortgezet onderwijs, de centrale examens mbo, de rekentoets vo en het Leerlingvolgsysteem (V)SO.

Stichting Cito is de enig aandeelhouder van Cito B.V. Binnen die BV ontwikkelt en vermarkt Cito commerciële activiteiten voor onderwijs, overheid en bedrijfsleven. De BV geeft het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs uit, verzorgt training en advies aan diverse doelgroepen in het onderwijs, verzorgt certificeringstrajecten voor brancheorganisaties, competentiebeoordelingen voor bedrijven en examens voor private onderwijsorganisaties. De activiteiten van Stichting Cito en Cito B.V. zijn strikt van elkaar gescheiden.

Meer informatie