Activiteiten

Cito is een belangrijke speler in de onderwijswereld. Behalve voor het onderwijs zijn wij ook actief voor bedrijven, brancheorganisaties en overheden. Zowel in Nederland als daarbuiten.

Cito in het onderwijs

Enkele belangrijke activiteiten in het onderwijs:
 • Cito maakt elk jaar in opdracht van het College van Toetsen en Examens (CvTE) de Centrale Eindtoets voor het primair onderwijs. Deze toets is de opvolger van de Cito-toets (officieel ‘Eindtoets Basisonderwijs’) die we 45 jaar lang uitgaven.
 • Cito maakt elk jaar de centrale examens voor het voortgezet onderwijs en mbo. Het betreft meer dan 500 verschillende eindexamens, waaraan jaarlijks meer dan 200.000 leerlingen meedoen.
 • Bijna alle scholen in Nederland werken met (delen van) het Cito Leerlingvolgsysteem. Hierbij richten we ons onder andere op het primair en voortgezet onderwijs.
 • Cito levert onder andere de reken- en taaltoetsen voor eerstejaars studenten van de Pabo.
 • We ondersteunen bij inburgeringtrajecten voor zogenoemde oud- en nieuwkomers.
 • Cito krijgt regelmatig onderzoeksopdrachten, zoals voor de Referentiesets voor taal en rekenen en in het kader van Opbrengstgericht werken.

Cito in het bedrijfsleven

Voor diverse bedrijven, brancheorganisaties en overheden levert Cito toetsen, examenlogistiek, certificeringtrajecten, competentiebeoordeling en trainingen.
Bijvoorbeeld:
 • Voor het ministerie van Justitie certificeren Buitengewoon Opsporingsambtenaren OV.
 • Met CitoDrive kunnen werkgevers het rijgedrag van zakelijke bestuurders in beeld brengen.
 • In opdracht van de Stichting Certificering Federatie Financieel Planners verzorgen wij het examen FFP.
 • Voor ziekenhuizen en zorginstellingen ontwikkelden wij de Toets Verpleegkundig Rekenen.
 • In opdracht van ISSO verzorgen we verschillende examentrajecten.

Cito internationaal

Internationaal werkt Cito aan onderwijsvernieuwingsprojecten in opdracht van - bijvoorbeeld - de Europese Unie, de Wereldbank en de Nederlandse overheid. Lange tijd waren we medeverantwoordelijk voor de uitvoering van PISA, het wereldwijde peilingonderzoek naar kennis en vaardigheden van 15-jarigen. Ook participeerden we in het peilingsonderzoek naar de vaardigheid in vreemde talen (European Survey on Language Competences) en formuleerden we doelen voor het moderne vreemdetalenonderwijs (Common European Framework of Reference). Internationale bedrijven en overheden kunnen bij ons terecht voor advies, training en productontwikkeling.