Onze kernactiviteiten

Speelleermethode

Onze Piramide-aanpak stimuleert de ontwikkeling van het kind door de combinatie van spelen, werken en leren.

Volgsystemen

Onze volgsystemen geven inzicht in het niveau en de vorderingen van individuele leerlingen, groepen leerlingen en het onderwijs op school.

Toetsen en examens

Onze kernactiviteit is nog steeds het ontwikkelen van verschillende soorten toetsen en examens, zowel op papier als digitaal. Deze kunnen worden ingezet bij intake, voortgang en afsluiting.

Oefenen en examenvoorbereiding

Om docenten, leerlingen en examenkandidaten op toetsen en examens voor te bereiden, geven wij oefenmateriaal uit. Leerlingen of examenkandidaten oefenen er zelfstandig mee en docenten gebruiken het voor hun lessen of proefwerken.

Competentiebeoordeling

Competentiebeoordeling geeft een goed en betrouwbaar beeld van de competenties of kwaliteiten én mogelijke verbeterpunten van leerlingen, studenten of medewerkers. Wij ontwikkelden hiervoor diverse instrumenten en wij adviseren bij implementatietrajecten.

Certificering

Wij ondersteunen bij (persoons)certificeringstrajecten: van het in kaart brengen van competenties, organiseren van examens, tot de rapportage en registratie van certificerende examens. Daarnaast bieden wij een aantal ‘standaard’ certificeringstrajecten.

Examenondersteuning

Wij verzorgen de examenorganisatie, analyseren toetsen en we helpen bij de kwaliteitsverbetering van toetsen, examens en examensystemen.

Training en advies

Met ons cursusaanbod bieden we ondersteuning op het terrein van toetsing, beoordeling en evaluatie.

Onderzoek

In opdracht van de overheid voeren wij periodiek peilingsonderzoeken uit naar het niveau van het onderwijs.