Leden adviesraden

Cito heeft zowel voor de primaire business units als voor de wetenschappelijke (onderzoeks)afdeling adviesraden ingesteld. Met het instellen van adviesraden waarborgen we belangenbehartiging. Hieronder vindt u een overzicht van de leden.

Leden adviesraad primair en voortgezet onderwijs

Naam Functie
De heer prof. dr. R.J. Bosker Rijksuniversiteit Groningen, hoogleraar onderwijskunde & directeur onderzoek
De heer drs. W.J. Dunsbergen Vereniging Christelijk Onderwijs Sliedrecht, directeur-bestuurder
Mevrouw M. van Ree De Blauwe Lijn, Jenaplan school Amsterdam, directeur
De heer drs. A.J.M. Groot Zwaaftink Voorzitter College van Bestuur van de Rotterdamse Verenging voor Katholiek Onderwijs (RVKO)
Mevrouw I. Graftdijk SKOL Kinderopvang, kwaliteitsfunctionaris
De heer drs. R. van de Kraats Universiteit Utrecht, voorzitter Platform van Vakvereniging VVVO
Mevrouw dr. R. van Schoonhoven Inhoudelijk directeur Actis Rotterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, bijzonder hoogleraar onderwijsrecht m.b.t. het beroepsonderwijs
Mevrouw drs. M.T.C. Blom Voorzitter College van Bestuur Willibrord/PCOU
De heer M.J.M. van Os Onderwijs; Advies & Ontwikkeling

Leden adviesraad bedrijven, mbo en hbo

Naam Functie
De heer drs. J.A. Verschoor MBA (voorzitter) Algemeen directeur Savantis, Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
De heer dr. O. McDaniel Managing partner CBE Nederland
Mevrouw dr. J. Snippe MBA Lid College van Bestuur, Marnix Academie
De heer drs. J.W. Boomkamp Voorzitter College van Bestuur Saxion
De heer J.A. Schouten Directeur IBKI
Mevrouw drs. M.J. Jas Lid College van Bestuur LMC Rotterdam
De heer J.P.H. Jongen Lid College van Bestuur ROC Arcus College

Leden wetenschappelijke adviesraad

Naam Functie
De heer dr. ir. B.P. Veldkamp Universiteit Twente, associate professor
Mevrouw dr. M. Hickendorff Universiteit Leiden, assistant professor Methodology and Statistics in Psychology
De heer dr. A. van der Ark Universiteit  van Amsterdam, associate professor
De heer prof. dr. R.R. Meijer Rijksuniversiteit Groningen, professor in Psychometric and Statistics
De heer dr. W. Schoonman Psy Tech bedrijfspsychologen, directeur