Leden adviesraden

Cito heeft zowel voor de primaire business units als voor de wetenschappelijke (onderzoeks)afdeling adviesraden ingesteld. Met het instellen van adviesraden waarborgen we belangenbehartiging. Hieronder vindt u een overzicht van de leden per adviesraad.

Leden adviesraad primair onderwijs

Naam Functie
De heer prof. dr. R.J. Bosker Rijksuniversiteit Groningen, hoogleraar onderwijskunde & directeur onderzoek
De heer drs. W.J. Dunsbergen Vereniging Christelijk Onderwijs Sliedrecht, directeur-bestuurder
De heer drs. D.H.J.M. Hoozemans Hogeschool Leiden/ LOBO, programma directeur internationale projecten HS Leiden & voorzitter LOBO
Mevrouw M. van Ree De Blauwe Lijn, Jenaplan school Amsterdam, directeur
De heer drs. A.J.M. Groot Zwaaftink Kentalis, algemeen directeur onderwijs
De heer K. Kuijs Stichting Projecten Speciaal onderwijs, adviseur
De heer drs. M.J.M. Weekenborg PO-raad, manager onderwijskwaliteit
Mevrouw I. Graftdijk SKOL Kinderopvang, kwaliteitsfunctionaris

Leden adviesraad voortgezet onderwijs

 Naam  Functie
De heer drs. R. van de Kraats Universiteit Utrecht, voorzitter Platform van Vakvereniging VVVO
Mevrouw dr. R. van Schoonhoven Inhoudelijk directeur Actis Rotterdam
Mevrouw drs. M.T.C. Blom Voorzitter College van Bestuur Willibrord/PCOU
De heer M.J.M. van Os Onderwijs; Advies & Ontwikkeling
Mevrouw prof. dr. S. Waslander Hoogleraar Sociologie aan de TriasNimbas Business School en lid van de Onderwijsraad

Leden adviesraad bedrijven, mbo en hbo

Naam Functie
De heer drs. J.A. Verschoor MBA (voorzitter) Algemeen directeur Savantis, Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
De heer dr. O. McDaniel Managing partner CBE Nederland
Mevrouw dr. J. Snippe MBA Lid College van Bestuur, Marnix Academie
De heer drs. J.W. Boomkamp Voorzitter College van Bestuur Saxion
De heer J.A. Schouten Directeur IBKI
Mevrouw drs. M.J. Jas Lid College van Bestuur LMC Rotterdam
De heer J.P.H. Jongen Lid College van Bestuur ROC Arcus College

Leden wetenschappelijke adviesraad

Naam Functie
De heer dr. ir. B.P. Veldkamp Universiteit Twente, associate professor
Mevrouw dr. M. Hickendorff Universiteit Leiden, assistant professor Methodology and Statistics in Psychology
De heer dr. A. van der Ark Universiteit Tilburg, associate professor in Methodology and Statistics
De heer prof. dr. R.R. Meijer Rijksuniversiteit Groningen, professor in Psychometric and Statistics
De heer dr. W. Schoonman Psy Tech bedrijfspsychologen, directeur