Raad van Toezicht

Leden Functie in RvT Functie(s)
Mevrouw mr. J.G.J.M. de Zwaan

Mevrouw mr. J.G.J.M. de Zwaan
Voorzitter Dagelijkse functie
Bestuurder/Toezichthouder bij diverse instellingen

Nevenfuncties
 • Voorzitter bestuur administratiekantoor Aandelen Triodos Bank N.V.
 • Vice-voorzitter RvT Stichting Vilans
 • Vice-voorzitter RvT Raphael Stichting
 • Lid RvT Hogeschool Leiden
 • Arbiter Stichting Scheidsgerecht Geschillen Gezondheidszorg Commissie Governance Stichting Scheidsgerecht Geschillen Gezondheidszorg
 • Bestuurslid Stichting Academie voor Liberal Arts
De heer prof. dr. W.D. ten Have

De heer dr. W.D. ten Have
Vice-voorzitter Dagelijkse functie
Partner Ten Have Change Management
Kerndocent PGO Verandermanagement VU Amsterdam

Nevenfuncties
 • Kerndocent PGO Verandermanagement VU Amsterdam
 • Docent Change Management MBA Healthcare Amsterdam Business School (UVA)
 • Docent Organisatie en Verandering post graduate opleiding Management Consulting Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
 • Voorzitter Examencommissie post graduate opleiding Management Consulting Vrije Universiteit Amsterdam
 • Jurylid Instituut Nederlandse Kwaliteit
 • Lid RvT Kwadrantgroep
De heer prof. dr. K. Sijtsma

De heer prof. dr. K. Sijtsma
Lid Dagelijkse functie
Decaan faculteit Sociale en Gedragswetenschappen, Universiteit van Tilburg
Mevrouw mr. drs. T.S.M. van Schie

Mevrouw mr. drs. T.S.M. van Schie
Lid Directeur/eigenaar TSM van Schie consulting BV
Decaan faculteit Sociale en Gedragswetenschappen, Universiteit van Tilburg

Nevenfuncties
 • Secretaris bestuur Stichting Hermitage Amsterdam
 • Voorzitter bestuur Stichting Theater op Televisie
 • Bestuurslid Vereniging Rembrandt
 • Lid raad van toezicht Stichting Frans Hals Museum
 • Voorzitter raad van toezicht Stichting Dance4life
 • Regent Rooms Catholieke Oude Armen Kantoor (RCOAK)
 • Voorzitter bestuur Europ(l)an
De heer S.H. van Elsloo RA

De heer S.H. van Elsloo RA
Lid Dagelijkse functie
Consultant in Entertainment, Media, e-Business en Telecommunicatie

Nevenfuncties
 • Lid Raad van Toezicht en Voorzitter Audit Committee, EYE Filminstituut Nederland
 • Lid Raad van Bestuur Stichting De Groene
Mevrouw drs. D. van Kelle

Mevrouw drs. D. van Kelle
Lid Dagelijkse functie
Voorzitter College van Bestuur Stichting Markland College

Nevenfuncties
 • Voorzitter bestuur Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Roosendaal e.o.
 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Tangent