Raad van Toezicht

Leden Functie in RvT Functie(s)
Mevrouw mr. J.G.J.M. de Zwaan

Mevrouw mr. J.G.J.M. de Zwaan
Voorzitter en lid Remuneratiecommissie Dagelijkse functie
Zelfstandig adviseur

Nevenfuncties
 • Voorzitter bestuur administratiekantoor Aandelen Triodos Bank NV
 • Vicevoorzitter RvT Stichting Vilans
 • Lid RvT Hogeschool Leiden
 • Voorzitter RvC Fairphone BV
 • Bestuurslid Stichting Academie voor Liberal Arts
De heer prof. dr. W.D. ten Have

De heer dr. W.D. ten Have
Vicevoorzitter en lid Remuneratiecommissie Dagelijkse functie
Partner Ten Have Change Management
Hoogleraar Organisatieverandering VU Amsterdam

Nevenfuncties
 • Lid RvT Kwadrantgroep
 • Docent Organisatie en Verandering postgraduate opleiding Management Consulting Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
 • Docent Change Management MBA Healthcare Amsterdam Business School (UVA)
 • Voorzitter Examencommissie postgraduate opleiding Management Consulting Vrije Universiteit Amsterdam
 • Jurylid Instituut Nederlandse Kwaliteit
De heer prof. dr. K. Sijtsma

De heer prof. dr. K. Sijtsma
Toezichthouder en lid Commissie Onderwijs & Kwaliteit Dagelijkse functie
Hoogleraar methoden en technieken van psychologisch onderzoek, Universiteit van Tilburg
Mevrouw mr. drs. T.S.M. van Schie

Mevrouw mr. drs. T.S.M. van Schie
Toezichthouder en lid Auditcommissie Dagelijkse functie
Directeur/eigenaar TSM van Schie consulting BV

Nevenfuncties
 • Bestuurslid Vereniging Rembrandt
 • Lid RvT Openbare Bibliotheken Amsterdam
 • Lid RvT Stichting Frans Hals Museum
 • Voorzitter RvT Stichting Dance4life
 • Regent Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor (RCOAK)
De heer S.H. van Elsloo RA

De heer S.H. van Elsloo RA
Toezichthouder en lid Auditcommissie Dagelijkse functie
Zelfstandig adviseur

Nevenfuncties
 • Lid RvT en Voorzitter Audit Committee, EYE Filminstituut Nederland
 • Lid RvB Stichting De Groene
Mevrouw drs. D. van Kelle

Mevrouw drs. D. van Kelle
Toezichthouder en lid Commissie Onderwijs & Kwaliteit Dagelijkse functie
Voorzitter College van Bestuur Stichting Markland College

Nevenfuncties
 • Voorzitter bestuur Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Roosendaal e.o.
 • Voorzitter RvT Stichting Tangent