Het verhaal van Cito

Richting geven aan de toekomst

In 2018 bestaat Cito vijftig jaar. Sinds de oprichting is er veel veranderd. Het fundament waarop we bouwden – goed en eerlijk toetsen – is nog even stevig als in 1968. Dat is waar ons verhaal begint. En verder gaat. Wij geloven in de ontwikkeling van mensen. Daar hoort inzicht in mogelijkheden en in grenzen bij. Dat bepaalt onze koers naar de toekomst.

Vroeger werd de zoon van de bouwvakker ook bouwvakker. Ongeacht zijn capaciteiten. Psycholoog Adriaan de Groot maakte in de jaren zestig een einde aan deze willekeur: hij ontwikkelde een testmethode – de latere Eindtoets Basisonderwijs – voor kinderen.
De Groot legde daarmee de basis voor de oprichting van Cito. Sociale status of de mening van ‘de meester’ waren niet langer richtinggevend. De zoon van de bouwvakker kon bouwvakker worden. Maar ook wetenschapper, als dat in zijn vermogen lag. Nog steeds vormt dat uitgangspunt – geen willekeur door goed en eerlijk toetsen – het fundament van ons bedrijf. Met het doel kinderen, jongeren en volwassenen op de juiste plek te krijgen. Een plek die past bij wat je kunt vergroot de kans op geluk.

Goed en eerlijk toetsen

Onze oorspronkelijke drijfveren moedigen ons nog steeds aan. We willen voorop lopen. Meedenken en inspireren. Mensen helpen richting te geven aan hun toekomst. Niet alleen voor nu maar ook voor later.

Benieuwd naar ons hele verhaal?