Keurmerken en kwaliteit

Het CRKBO-keurmerk: voldoen aan Kwaliteitscode

Cito is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Deze onafhankelijke organisatie onderzoekt of opleidingsinstituten aan kwaliteitseisen voldoen om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen.

Het register bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Dit betekent dat een onderwijsinstelling regelmatig wordt gecontroleerd en beoordeeld op alle onderdelen waaraan een beroepsopleiding moet voldoen. Gekeken wordt naar de kwaliteit van de opleidingsinstelling zoals de transparantie van de informatie en de verwachting van de cursisten.
CRKBO instelling

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

Cito bezit het NRTO-keurmerk, dé erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Cito voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Kijk voor meer informatie op: www.nrto.nl/keurmerk
NRTO keurmerk