Over ons

Cito is een kennisorganisatie op het gebied van toetsing. Onze expertise en ervaring zetten wij in om het onderwijs van morgen krachtiger te maken. Vanuit onze drijfveer ‘Gelijke kansen voor iedereen’ ontwikkelen wij objectieve meetinstrumenten die goed en eerlijk inzicht geven in ontwikkeling en mogelijkheden, ongeacht iemands afkomst, status of geld. Wij bundelen hiervoor onze krachten met het onderwijs, onze klanten en stakeholders.

Onze toetsen en examens ondersteunen leraren en leerlingen in hun onderwijspraktijk en de keuze voor het best passend onderwijsaanbod. Ook dragen zij bij aan een gelijke toegang tot vervolgonderwijs en/of de arbeidsmarkt. Zodat iedereen de beste versie van zichzelf kan worden.

Animatie Cito:


Onze merkwaarden

Sociaal – Onze missie over gelijke kansen is wat ons drijft en bindt. We dragen met ons werk bij aan een krachtig onderwijs, en dus ook aan de maatschappij.
Expert – We hebben unieke kennis en ervaring in huis. Onze producten ontwikkelen we vanuit die expertise. Daar staan we voor en dat dragen we uit.
Integer – We zijn transparant, laten zien hoe we werken. Onze producten leveren eerlijke, objectieve meetresultaten. We doen wat we beloven en staan voor wat we maken.
Open – We werken graag samen, mét en vóór het onderwijs. We delen onze kennis, zijn bereikbaar en benaderbaar en hebben oog en oor voor onze omgeving.
Zichtbaar – We delen, leggen uit en geven onze mening daar waar dat vanuit onze rol gepast is.