Cito door de jaren heen

Tijdslijn

  • Februari 1958: professor De Groot maakt een studiereis naar het Educational Testing Service (ETS) in de Verenigde Staten. Hij schrijft een voorstel voor de oprichting van een ETS in Nederland.
  • 1965: De Groot richt samen met professor Idenburg de Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO) op.
  • 1966: de minister van Onderwijs en Wetenschappen vraagt de SVO advies over de mogelijkheden voor de oprichting van een centraal toetsingsinstituut.
  • 1967: SVO publiceert de 'Nota Oprichting Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito)'. Een voorlopig bestuur wordt opgericht.
  • 1968: Cito gaat officieel van start met Wiel Solberg als directeur.
  • 1987: Cito wordt een publiekrechtelijke instelling, die valt onder de Wet op de Onderwijsverzorging (WOV).
  • 1999: de WOV maakt plaats voor de wet SLOA en Cito wordt – op uitdrukkelijk verzoek van de regering – geprivatiseerd. Vanaf dat moment zijn we een hybride organisatie. Vanuit Stichting Cito vervullen we onze wettelijk omschreven, publiekrechtelijke taak. Vanuit Cito B.V. ontwikkelen en vermarkten we commerciële producten voor onderwijs en bedrijfsleven.