Samenwerken

Wereldwijd maken we werk van goed en eerlijk toetsen. Daarvoor maken we kennis, vaardigheden en competenties objectief meetbaar en volgen de ontwikkeling ervan.
Onze kennis hierover delen we graag met anderen.

Daarom hebben we in binnen- en buitenland met een aantal bedrijven en instituten overeenkomsten gesloten. Onze samenwerking met anderen is nooit voorbehouden aan één andere exclusieve partij. In principe kan iedereen met ons samenwerken.

Links in het menu ziet u hoe en met wie wij samenwerken.