Partners

Hieronder vindt u een overzicht van partners:

Online-onderwijs.nu

Online-onderwijs.nu ontwikkelde in samenwerking met ons Toets & Train. Dit is een online tool. Hiermee kunnen examenkandidaten zich efficiënt voorbereiden op bijvoorbeeld de toelatingstoetsen Pabo en de rekentoetsen in het voortgezet onderwijs. Toets & Train is een adaptieve tool: de inhoud van het programma past zich aan het niveau van de gebruiker aan.
Toetsentrain.nl

VVCR

CitoDrive brengt met assessmentinstrumenten het rijgedrag van zakelijke bestuurders in beeld. Een belangrijke partner voor CitoDrive is VVCR Europe. VVCR is ruim 35 jaar actief in het verhogen van de verkeersveiligheid met opleidingen en trainingen in het herkennen, vermijden en beheersen van gevaren. In opdracht van diverse internationale klanten verzorgt VVCR wereldwijd Fleet safety programma’s. Daarbij zetten zij de assessements van CitoDrive in.
VVCR Europe

DNA

De Nederlandse associatie verenigt brancheverenigingen, beroepsverenigingen, federaties, paritaire organisaties, fondsen en ledenorganisaties. DNA inspireert en zet zich in voor de ontwikkeling van verenigingen en verenigingsprofessionals. Cito is enthousiast partner en ondersteunt leden van DNA graag bij het borgen van kwaliteit en vakmanschap.
DNA

NVE

De Nederlandse Vereniging voor Examens is een beroepsvereniging voor elke professional die actief is in de examenwereld. Ons gezamenlijk streven is de bevordering van de kwaliteit van het examineren in Nederland. Als actief partner van NVE organiseert Cito regelmatig workshops en nemen we actief deel aan het NVE-congres.
NVE