Sponsoring

Het thema meten en volgen van menselijke mogelijkheden is de basis van ons sponsorbeleid. Vanuit dit beleid ondersteunen wij Olympiades.

Het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) is de overkoepelend coördinator van acht nationale olympiades. Dit zijn jaarlijkse wedstrijden in verschillende vakken waaraan scholieren uit het voortgezet onderwijs kunnen deelnemen. Olympiades kunnen scholieren enthousiast maken voor bepaalde vakken en stimuleren hen het beste uit zichzelf te halen.

Omdat wij het belangrijk vinden dat mensen het beste uit zichzelf kunnen halen, leveren wij graag een bijdrage aan die olympiades.

Olympiades waaraan wij bijdragen

  • International Junior Science Olympiad (IJSO)
  • Aardrijkskunde Olympiade
  • Biologie Olympiade
  • Natuurkunde Olympiade
  • Scheikunde Olympiade
  • Wiskunde Olympiade

Zo dragen we bij

Samen met docenten ontwikkelen wij de opgaven voor de theorietoetsen van bovenstaande wedstrijden. We testen de creativiteit van de deelnemers met speelse en uitdagende opgaven. De opgaven doen een beroep op hogere denkvaardigheden en kandidaten krijgen alle ruimte om te excelleren in slimme oplossingen. Zo willen wij scholieren intellectueel uitdagen en hen zo helpen richting te geven aan hun toekomst. Voor de Wiskunde Olympiade levert Cito de secretaris van het organiserend comité.

Meer weten?

Meer informatie over de olympiades vindt u op de website van SLO.