Wij zoeken

docenten po, vo en mbo

voor constructiegroepen centrale toetsen en examens

Bent u goed in het stellen van de juiste vragen? Bent u een creatieve en vakbekwame docent, die graag met vakinhoud en toetsing bezig is? Dan is meewerken aan de constructie van centrale toetsen en examens misschien iets voor u.
Wij maken deze toetsen en examens in opdracht van het College van Toetsen en Examens.

Per 1 augustus zoeken wij docenten die beschikbaar zijn voor de constructiegroepen van centrale toetsen en examens voor:

 • Vmbo beroepsgerichte vakken:
  profielen groen, horeca, bakkerij en recreatie (HBR), media, vormgeving en ict (MVI), mobiliteit en transport (M&T), produceren, installeren en energie (PIE), zorg en welzijn (Z&W)

 • Vmbo algemene vakken:
  aardrijkskunde bb/kb/ cbt en papier, aardrijkskunde gt papier, biologie kb/gt papier, economie bb cbt en papier, Frans bb/kb papier, maatschappijkunde bb/kb/gl/tl, nask 1 kb/gt papier, Nederlands gl/tl papier, Spaans vmbo, wiskunde bb cbt en papier

 • Havo/vwo:
  Duits vwo, economie havo/vwo, Frans havo, geschiedenis havo/vwo, kunst algemeen vwo (autoplay, discipline drama), maatschappijwetenschappen havo/vwo pilot en maatschappijwetenschappen vwo regulier, management en organisatie havo/vwo, natuurkunde vwo, scheikunde havo/vwo, Spaans havo, tehatex vwo, Turks havo/vwo, wiskunde A/C vwo, wiskunde B havo

 • Mbo:
  Engels mbo (lezen en luisteren), Nederlands mbo 2F (lezen en kijk/luisteren), Nederlands mbo 3F (lezen en kijk/luisteren)

 • Rekentoets VO:
  rekenen vo/mbo 2A, rekenen vo/mbo 3F, rekenen vo/mbo ER

 • Centrale Eindtoets:
  ACET Lezen, CET Taal - Taalverzorging

Werkzaamheden

De omvang van de constructie- en revisiewerkzaamheden verschilt per vak, gemiddeld bent u er vier à zes uur per week aan kwijt. Hieraan kunt u voornamelijk thuis werken. Besprekingen met collega constructeurs en toetsdeskundigen zijn op ons kantoor in Arnhem. De frequentie van die besprekingen verschilt per vak.

Bekijk de ervaring van docente AnnebelEisen

 • U werkt als docent in het schooltype waarvoor u de toets of het examen maakt.
 • U heeft recente ervaring met examenklassen.
 • U heeft goede vakkennis.
 • U heeft ervaring met Word.
 • U werkt niet mee aan een schoolboekmethode.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de constructie van centrale toetsen en examens?
Lees hier de achtergrondinformatie betreft de rol van constructeurs examenopgaven (pdf).

U kunt ons ook mailen of bel gerust met Ans Wolters (026) 352 11 70.

Belangstelling?

Ga naar het aanmeldingsformulier en vul dit uiterlijk dinsdag 28 februari in!