Samenwerken met en voor de praktijk

“Het niveau van onderzoek is heel hoog”

“Bij Cito komen onderzoek en praktijk samen, dat sprak mij direct al aan. Plus dat er met veel verschillende partijen wordt samengewerkt. Als wetenschappelijk onderzoeker ben ik met heel uiteenlopende projecten bezig en werk ik met diverse teams samen. Het niveau van onderzoek is heel hoog én de conclusies worden geïmplementeerd in de praktijk. Leuk dus, want je bent bezig met iets wat ook echt wordt gebruikt!

Iris Smits

Uiteenlopende onderzoeksvragen

Voor mijn werk krijg ik vanuit verschillende hoeken analysevragen binnen. Zo heb ik veel peilingsonderzoeken gedaan voor de Inspectie van het Onderwijs. Denk aan evaluaties van het onderwijs, om te kijken waar leerlingen nu staan ten opzichte van leerlingen 10 jaar geleden. Ook verzorg ik wetenschappelijke verantwoordingen bij toetsen. Wat meet een intelligentietest bijvoorbeeld wel en wat niet? Regelmatig leggen collega’s ook onderzoeksvragen bij ons neer, bijvoorbeeld over de data die pilottoetsen opleveren.

Welke data?

Een groot project waar ik momenteel aan werk, is de overgang van het Staatsexamen Nederlands als tweede Taal (NT2) naar een andere digitale omgeving. Een technische én inhoudelijke vernieuwing, waarvoor we veel elementen bij elkaar moeten brengen. Vanuit de psychometrie onderzoeken we hoeveel vragen een kandidaat goed moet beantwoorden om te slagen. Ik bekijk welke data ik nodig heb om daar de juiste analyses op te kunnen uitvoeren. Dat vertaal ik naar de afdeling IV/IT, zodat zij de software op de juiste manier kunnen inrichten.

Altijd prettig samenwerken

Voor het NT2-project werken veel disciplines samen, dat maakt het extra leerzaam. En dat geldt eigenlijk voor elk project dat ik doe. In mijn werk stel ik veel vragen, want ik wil altijd exact het doel weten. Van ieder onderzoek en van iedere analyse. Geen vraag is mijn collega’s teveel, de samenwerking is altijd prettig. We delen ook allemaal datzelfde grotere doel: goed en eerlijk toetsen, en daarmee bijdragen aan gelijke kansen!”

Iris Smits, Wetenschappelijk onderzoeker bij Cito

Nog vragen?