Staf

Collega’s optimaal ondersteunen, nu en in de toekomst

Onze stafafdelingen houden zich onder meer bezig met de vakgebieden controle en finance, HRM en strategische communicatie. Samen leveren zij een bijdrage aan het realiseren van de strategische doelen, iedere afdeling vanuit haar eigen expertise. Samen adviseren en faciliteren zij de medewerkers van Cito.

Staf

De vragen die wij iedere dag stellen…

Alle stafafdelingen dagen collega’s uit om na te denken over hoe hun werk bijdraagt aan het succes van Cito. En ze vragen zich af wat collega’s nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Aan welke informatie, middelen of mensen behoefte is. Hoe ze iedereen binnen Cito nog beter kunnen ondersteunen, nu en in de toekomst. Waar verdienen wij ons geld aan en waar moeten we slimmer of anders gaan werken? Wie is de juiste persoon die, op het juiste moment en op de juiste plek, de juiste prestatie kan leveren? En hoe zorgen we ervoor dat iedereen weet waar Cito voor staat, zowel binnen als buiten onze muren?

Het antwoord dat wij geven

De stafafdelingen groeien van registrerend naar adviserend. Van uitvoerder naar sparringpartner van de business. We kijken vooruit en vooral naar wat er mogelijk is, al dan niet binnen gestelde kaders. We gaan het gesprek aan en adviseren onze collega’s. Over welk beleid, welke aanpak en welke middelen helpen om onze (business)doelstellingen te halen. Soms levert dat stevige gesprekken op, maar dankzij de open cultuur en positieve sfeer is dat bij Cito geen enkel probleem!

Werken bij een hybride bedrijf

Interessant is dat je bij Cito zowel voor de publieke als de private markt werkt. Enerzijds voeren we gesubsidieerd diensten voor de overheid uit, anderzijds zijn we een commercieel bedrijf. Een Stichting en een BV dus. We zijn twee organisaties in één, die strikt gescheiden moeten blijven qua financiën, maar wél gebruikmaken van elkaars expertise en mensen. Dat geeft een bepaalde complexiteit en een extra dimensie aan je werk. Daarbij is Cito een organisatie met een maatschappelijke missie. Werk je bij Cito, dan draag je bij aan het bieden van gelijke kansen voor de ontwikkeling van kinderen en volwassenen.

Nog vragen?