Rekenen-Wiskunde: toetsen voor speciale leerlingen

Voor functioneringsniveaus groep 3 tot en met 8

Bestel met uw eigen klantnummer. Zo heeft u automatisch toegang tot de digitale toetsen.
Rekenen-Wiskunde: speciale leerlingen

Ook bij leerlingen met extra onderwijsbehoeften en/of vertraagde ontwikkeling kunt u de rekenvaardigheid nauwkeurig in beeld brengen. De resultaten op de toetsen voor speciale leerlingen zijn vergelijkbaar met de resultaten op de standaard toetsen.

Over de toetsen Rekenen-Wiskunde voor speciale leerlingen

 • De toetsen voor speciale leerlingen houden rekening met extra onderwijsbehoeften:
 • De opgaven zijn verdeeld over meerdere, korte taken. Hierdoor hoeft de leerling minder lang achtereen geconcentreerd te blijven.
 • De meerkeuze-opgaven zijn geclusterd. Een leerling hoeft niet steeds te switchen tussen verschillende typen opgaven.
 • De toetsen bevatten alleen opgaven waarbij de leerling één vraag hoeft te beantwoorden.
 • Voor leerlingen met een vertraagde ontwikkeling zijn toetsen in kleine leerstappen beschikbaar. Zo is er bijvoorbeeld ook een toets M3E3 beschikbaar.

Afname

Het is niet de bedoeling om meer dan twee keer per jaar toetsen af te nemen. Wij adviseren om:
 • tweemaal per jaar te toetsen op een vast moment;
 • de tussentoetsen te gebruiken als passende variant;
 • de aangepaste toetsen voor speciale leerlingen alleen te gebruiken als de specifieke onderwijsbehoeften dat noodzakelijk maken.

Digitaal toetsen

U kunt de toetsen Rekenen-Wiskunde voor speciale leerlingen ook digitaal afnemen. Als u de leerkrachtmap aanschaft, kunt u de digitale variant van de toetsen kosteloos downloaden op Cito Portal. U betaalt vervolgens per afname een bedrag. De resultaten legt u vast met het Computerprogramma LOVS.

Derde generatie LVS-toetsen

Vanaf najaar 2014 is Rekenen-Wiskunde 3.0 behalve voor groep 3 ook voor groep 4 beschikbaar. Komende schooljaren verschijnen er jaarlijks nieuwe toetsen voor de volgende leerjaren. In de nieuwe uitgaven zijn de Toetsen voor speciale leerlingen integraal opgenomen en dus direct voor hen beschikbaar. U hoeft daarom geen aparte leerkrachtmap meer aan te schaffen voor speciale leerlingen.

Materiaal

 • De leerkrachtmappen bestaan uit:
  –  handleiding
  –  opgavenboekjes
  –  aangepaste registratieformulieren
  –  inhoudsverantwoording

Los te bestellen

 • Sets opgavenboekjes