Spelling: toetsen voor speciale leerlingen

Voor functioneringsniveaus groep 3 tot en met 8

Bestel met uw eigen klantnummer. Zo heeft u automatisch toegang tot de digitale toetsen.
Spelling: speciale leerlingen

Ook bij leerlingen met extra onderwijsbehoeften of een vertraagde ontwikkeling kunt u spellingsvaardigheid goed in beeld brengen. Met de toetsen Spelling voor speciale leerlingen houdt u rekening met het niveau en specifieke kenmerken van leerlingen, maar kunt u de resultaten wel vergelijken met reguliere leerlingen.

Hoe werken de toetsen Spelling voor speciale leerlingen?

De toetsen Spelling voor speciale leerlingen hebben qua spellingcategorieën dezelfde opbouw als de reguliere toetsen Spelling. Verschillen zijn er op de volgende punten:
 • In de reguliere toetsen Spelling is de opbouw adaptief. Het resultaat van de leerling op de startmodule (deel 1) bepaalt het vervolg: een makkelijkere (vervolg 1) of moeilijkere module (vervolg 2). Dat is bij de toetsen voor speciale leerlingen niet toegepast. Daar wordt gewerkt met de toetsen voor tussenliggende functioneringsniveaus, zoals M3/E3, als mogelijkheid voor meer adaptief toetsen.
 • Meerkeuze-opgaven komen pas vanaf de toets met functioneringsniveau E4 voor.
 • De opgaventypes zijn geclusterd, voorafgegaan door de instructie voor dat opgaventype. De leerling hoeft dus niet steeds te switchen tussen verschillende typen opgaven.

U kiest een toets die aansluit bij het niveau waarop de leerling functioneert. De leerkrachtmap voor de functioneringsniveaus groep 3 tot met 5 heeft zeven toetsen: E3 tot en met M5. De map voor de functioneringsniveaus groep 6 tot en met 8 heeft vijf toetsen: M5/M6 tot en met B8/M8. Door tussentoetsen te gebruiken meet u kleinere leerstappen. Elke toets bestaat uit twee delen die u gespreid kunt afnemen.

Digitaal

U kunt de toetsen Spelling voor speciale leerlingen ook digitaal afnemen. Als u de leerkrachtmap aanschaft, kunt u de digitale variant van de toetsen kosteloos downloaden op Cito Portal. U betaalt vervolgens per afname een bedrag. De resultaten legt u vast met het Computerprogramma LOVS.

Afname

Ondanks de beschikbaarheid van meer toetsen voor de functioneringsniveaus groep 3 tot en met groep 8 is het niet de bedoeling om meer dan twee keer per jaar toetsen af te nemen. Het advies is:
 • Tweemaal per jaar toetsen op een vast moment.
 • Bij leerlingen met een vertraagde ontwikkeling en aangepast leerstofaanbod: een toets die past bij functioneringsniveau en aangeboden/beheerste stof; de tussentoetsen gebruiken als passende variant.
 • Bij leerlingen met een normale ontwikkeling en reguliere leerstofaanbod: een toets die past bij de normale ontwikkeling; de toetsen voor speciale leerlingen alleen gebruiken als de specifieke stoornis van een leerling dat noodzakelijk maakt.

Nieuwe generatie LVS-toetsen

Vanaf najaar 2015 is spelling 3.0 voor groep 3 ook voor groep 4 beschikbaar. Komende schooljaren verschijnen er jaarlijks nieuwe toetsen voor de volgende leerjaren. In de nieuwe uitgaven zijn de Toetsen voor speciale leerlingen integraal opgenomen en dus direct voor hen beschikbaar. U hoeft daarom geen aparte leerkrachtmap meer aan te schaffen voor speciale leerlingen.

Materiaal

 • De leerkrachtmappen bestaan uit:
  –  handleiding
  –  afname-instructies
  –  opgavenboekjes functioneringsniveaus groep 3 t/m 8
  –  aangepaste registratieformulieren
  –  inhoudsverantwoording

Los te bestellen

 • Sets opgavenboekjes