Taal en rekenen: toetsactiviteiten voor zml

Voor zeer moeilijk lerende leerlingen (zml). Geschikt voor leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd van ongeveer 2 jaar tot en met niveau groep 3/4

Taal en rekenen: toetsactiviteiten voor speciale leerlingen (zml)

Met Toetsactiviteiten voor zml krijgt u inzicht in de vaardigheid taal en rekenen van zeer moeilijk lerende leerlingen. U lokt taal- en rekenvaardigheden uit in praktische situaties. Tijdens de activiteit observeert u concrete doelen. De observaties zet u daarna om naar toetsscores. Deze toetsscores vertaalt u naar een niveau op de zml-leerlijnen (van CED en Rekenboog.zml) of naar een schatting van de ontwikkelingsleeftijd.

COTAN-goedkeuring en verantwoordingen Rekenen en Taal

De toetsactiviteiten zijn de eerste toetsen die speciaal zijn afgestemd op zml-scholen. Op dit moment nemen scholen de toetsen volop af en doen zij ervaring op met de inzet en het gebruik van de toetsen. U leest er meer over in het document Over COTAN-goedkeuring toetsactiviteiten. Rechts op de pagina downloadt u ook de inhoudelijke verantwoordingen Rekenen en Taal.

Over de toetsactiviteiten Taal en Rekenen

 • Met aansprekende activiteiten voor leerlingen, waarbij u spelenderwijs taal- en rekenvaardigheden toetst.
 • Voor taal ligt de focus op mondelinge communicatie.
 • Voor rekenen zijn de toetsactiviteiten gericht op getallen en de bewerking ervan en op meten, tijd en geld.
 • Met een observatieformulier scoort u concrete punten waaruit u de vaardigheid van de leerling afleidt.
 • Activiteiten met verschillende varianten zodat leerlingen die minder groei laten zien toch een nieuwe toetsactiviteit kunnen maken.

Afname

U bepaalt zelf het meest ideale vaste moment in het schooljaar. De toetsen neemt u eenmaal per jaar af. Maakt een leerling veel groei door, dan adviseren wij de toets tweemaal per jaar af te nemen. Als u ook de Toetsen speciale leerlingen gebruikt, raden we aan voor de zml-toetsen hetzelfde toetsmoment te kiezen.  

Materiaal

Taal
 • Leerkrachtmap:
  –  handleiding
  –  toetsboeken
  –  leerlingboekjes
  –  praatplaten
  –  toetskaarten
  –  toetsformulieren
  –  kopieerbladen

Rekenen
 • Leerkrachtmap met:
  –  handleiding
  –  toetskaarten
  –  toetsformulieren
  –  kopieerbladen

Los te bestellen

 • Leerlingboekjes Taal