Toetsen voor slechtziende en brailleleerlingen

Voor groep 3 tot en met 8 op cluster 1-scholen

Let op! Reguliere scholen kunnen voor leerlingen met een cluster 1-indicatie de toetsen bestellen via de pagina onder Bestelinformatie.
Toetsen voor slechtziende en brailleleerlingen

Speciaal voor slechtziende en brailleleerlingen met een cluster 1-indicatie hebben we aangepaste toetsen om de vaardigheden van deze leerlingen te meten. Deze aangepaste toetsen zijn er voor de vakgebieden rekenen-wiskunde, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. Hiermee kunt u de vaardigheid van cluster 1-leerlingen vergelijken met de vaardigheid van leerlingen in het reguliere onderwijs.

Over de toetsen voor slechtziende leerlingen

 • In samenwerking met leerkrachten en met Visio en Bartiméus is een groot deel van de LVS-toetsen aangepast.
 • Met de toetsen meet u de taal- en rekenvaardigheid.
 • U gebruikt de leerkrachtmappen van de standaard toetsen.
 • De opgavenboekjes en de afname-instructie zijn aangepast.
 • In de aangepaste opgavenboekjes ziet u:
  - vergrote teksten;
  - aangepaste afbeeldingen door beter zichtbare contrasten en duidelijkere lijnen;
  - dat er opgaven zijn weggelaten, zoals perspectief moeten zien.
 • Er zijn aparte normeringstabellen om de vaardigheid van slechtziende leerlingen vast te stellen. Hierin zijn de scores gecorrigeerd voor de opgaven die zijn weggelaten.

Over de toetsen voor brailleleerlingen

 • Om de richtlijnen voor het brailleren vast te stellen hebben we nauw samengewerkt met Visio en Bartiméus.
 • Dedicon heeft de toetsen gebrailleerd.
 • U kunt de leerkrachtmappen van de standaard toetsen gebruiken met daarbij de aangepaste opgavenboekjes met een bijbehorende aangepaste afname-instructie.

Wegwijzer toetsgebruik voor cluster 1

Download de Wegwijzer rechts op deze pagina. Hierin staat een overzicht met beschikbare toeten, aanwijzingen, richtlijnen en tips over aanpassingen.

Bestellen materialen voor slechtziende leerlingen

 • Cluster 1-scholen:
  Voor leerlingen op cluster 1-scholen zijn de toetsen beschikbaar via Cito Portal.

Bestellen materialen voor brailleleerlingen

Voor de afname van de aangepaste toetsen voor brailleleerlingen bestelt u de materialen door een e-mail te sturen naar klantenservice@cito.nl. U stuurt als bijlage de ingevulde bestellijst LVS-toetsen brailleleerlingen mee. Deze bestellijst vindt u rechts onder Bestellen.  

Materiaal

 • Rekenen-Wiskunde, Spelling, Begrijpend lezen en Woordenschat
  –  Leerkrachtmap (zie de beschrijvingen bij de standaard toetsen)
 • Slechtziende leerlingen:
  Opgavenboekjes slechtziende leerlingen Rekenen-Wiskunde, Spelling, Begrijpend lezen en Woordenschat
 • Brailleleerlingen:
  Opgavenboekjes brailleleerlingen Rekenen-Wiskunde, Spelling, Begrijpend lezen en Woordenschat.