Toetsen voor slechtziende en brailleleerlingen

Voor groep 3 tot en met 8 met een cluster 1-indicatie op reguliere scholen

Let op! Cluster 1-scholen downloaden de aangepaste toetsen via Cito Portal.
Toetsen voor slechtziende en brailleleerlingen

Voor slechtziende en brailleleerlingen met een cluster 1-indicatie hebben we aangepaste toetsen. Ze zijn geschikt voor zowel leerlingen in het speciaal onderwijs als voor leerlingen met ambulante begeleiding in het reguliere onderwijs. Deze toetsen meten de vaardigheid in rekenen-wiskunde, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. Met de scores kunt u de vaardigheid van uw leerlingen vergelijken met het niveau van andere leerlingen in het reguliere onderwijs.

Let op! Ook bij de nieuwe derde generatie LVS-toetsen zijn er aangepaste boekjes voor cluster 1-leerlingen. Al het materiaal voor groep 3 tot en met 7 is leverbaar.

Slechtziende leerlingen

In samenwerking met leerkrachten en met Visio en Bartiméus hebben wij een groot deel van de toetsen uit het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs aangepast voor slechtziende leerlingen. Om de vaardigheid van deze leerlingen vast te stellen, gebruikt u aparte normeringstabellen. Hierin zijn de scores gecorrigeerd voor de opgaven die zijn weggelaten.

Wegwijzer toetsgebruik voor cluster 1

In de Wegwijzer toetsgebruik voor cluster 1 staat een overzicht van de beschikbare toetsen en vindt u aanwijzingen voor de keuze van een passende toets.

Brailleleerlingen

Samen met Visio en Bartiméus hebben we heldere richtlijnen gemaakt voor het brailleren van toetsen. De toetsen zijn gebrailleerd door Dedicon.

Spelling     Woordenschat     Begrijpend lezen    

Hoe werken de aangepaste toetsen?

U gebruikt de leerkrachtmappen van de standaard toetsen. Afhankelijk van de doelgroep gebruikt u aangepaste opgavenboekjes met een bijbehorende aangepaste afname-instructie.

Afname

U neemt de toetsen af op dezelfde momenten waarop u de standaard toetsen afneemt.

Bestellen materialen voor slechtziende leerlingen

 • Via Bestellen rechts op de pagina bestelt u de aangepaste versies voor slechtziende leerlingen.

Bestellen materialen voor brailleleerlingen

De materialen voor brailleleerlingen bestelt u door een e-mail te sturen naar klantenservice@cito.nl. U stuurt als bijlage de ingevulde bestellijst LVS-toetsen brailleleerlingen mee. Deze bestellijst vindt u rechts onder Bestellen.

Materiaal

 • Rekenen-Wiskunde, Spelling, Spelling Werkwoorden, Begrijpend lezen, Taalverzorging en Woordenschat
  –  Leerkrachtmap (zie de beschrijvingen bij de standaard toetsen)
 • Slechtziende leerlingen:
  –  Opgavenboekjes slechtziende leerlingen Rekenen-Wiskunde, Spelling, Spelling Werkwoorden, Begrijpend lezen, Taalverzorging en Woordenschat
  –  Opgavenboekjes slechtziende leerlingen Rekenen-Wiskunde 3.0 (groep 3, 4, 5, 6 en 7), Begrijpend lezen 3.0 (groep 3, 4, 5, 6 en 7), Spelling werkwoorden 3.0 (groep 7), Taalverzorging 3.0 (groep 6, 7, 8)
 • Brailleleerlingen:
  –  Opgavenboekjes brailleleerlingen Rekenen-Wiskunde, Spelling, Spelling Werkwoorden, Begrijpend lezen, Taalverzorging en Woordenschat
  –  Opgavenboekjes brailleleerlingen Rekenen-Wiskunde 3.0 (groep 3, 4, 5, 6 en 7), Begrijpend lezen 3.0 (groep 3, 4, 5, 6 en 7), Spelling werkwoorden 3.0 (groep 7), Taalverzorging 3.0 (groep 6, 7, 8)
  –  Leeskaarten DMT/AVI