Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid

Voor groep 2 en 3

Bestel met uw eigen klantnummer. Zo heeft u automatisch toegang tot de digitale toetsen.
Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid

Weet u graag vroegtijdig welke kinderen risico hebben op leesproblemen of dyslexie? Zet dan het Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid in. Het instrument voorspelt de leesvaardigheid van uw leerlingen in groep 2 en 3. Hiervoor gebruikt u drie toetsen. De toetsen meten het fonologisch bewustzijn en de letterkennis.

Het Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid ontwikkelden wij met het Expertisecentrum Nederlands in opdracht van het Masterplan Dyslexie. In de handleiding bij het screeningsinstrument vindt u aanwijzingen over de manier waarop u leerlingen met een achterstand kunt helpen.

Over het Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid

Toets 1: fonologisch bewustzijn voor groep 2 en 3
 • Digitale adaptieve toets die het inzicht meet in klankstructuur van gesproken taal.
 • Met meerkeuzevragen.
 • Er zijn vier verschillende soorten opgaventypen.
 • De computer geeft per opgaventype de instructie met daarbij twee voorbeelden.

Toets 2: receptieve letterkennis voor groep 2 en begin groep 3
 • Digitale toets met meerkeuzevragen.
 • Per opgave worden vier letters getoond.
 • De kinderen klikken met de muis op de klank die ze horen.

Toets 3: productieve letterkennis voor groep 3 (halverwege tot eind groep 3)
 • Papieren toets die bestaat uit een kaart met een letterreeks.
 • De leerling leest de letters zo snel en zo goed mogelijk.

Rapportage

De rapportage verloopt volledig digitaal: na de afname zijn de resultaten van de eerste twee toetsen direct beschikbaar. De resultaten van de derde toets, de productieve letterkennis, vult u in de administratiemodule van het programma in.

Afname

 • Groep 2: half oktober/november en haf maart/april bij alle leerlingen
 • Groep 3: half oktober/november bij alle leerlingen; half februari/maart en half mei/juni alleen bij de zwakke leerlingen
U betaalt per afname € 0,70 cent per leerling.

Materiaal

 • Leerkrachtmap met:
  –  een handleiding
  –  extra oefenopgaven fonologisch bewustzijn
  –  leeskaart productieve letterkennis
  –  scoreformulier productieve letterkennis
  –  een inhoudsverantwoording