Begrijpend lezen

Voor groep 3 tot en met 8

Bestel met uw eigen klantnummer. Zo heeft u automatisch toegang tot de digitale toetsen.
Begrijpend lezen

De toetsen Begrijpend lezen toetsen essentiële leesvaardigheden. Kunnen leerlingen zelf analyseren voor wie, met welk doel en wat er precies geschreven is?
De toetsresultaten geven een beeld van de ontwikkeling van de hele groep en van het begrijpend lezen onderwijs op uw school.

Over de toetsen Begrijpend lezen

Met meerkeuzeopgaven testen we verschillende verwerkingsprocessen. De meerkeuzeopgaven hebben verschillende soorten teksttypen en -genres, opgavenvormen en -typen. De opgaven doen een beroep op verschillende verwerkingsprocessen:
 • Inhoud: het ‘wat’ van de tekst staat centraal. De feiten en gebeurtenissen waarover de tekst gaat.
 • Betekenis: het ‘hoe’ van de tekst. Dit heeft te maken met de schrijver: zijn doelen en zijn lezerspubliek.

Kennismakingsboekjes

Voor groep 3, 4 en 5 hebben we Kennismakingsboekjes. Met deze boekjes wennen uw leerlingen aan de vraagstelling. Via Ga naar kunt u naar de pagina gaan voor meer informatie of om te bestellen.

Drie modules
Elke toets bestaat uit drie modules:
 • een gezamenlijke startmodule;
 • een eenvoudige module (Vervolg 1);
 • een moeilijkere module (Vervolg 2).

Nadat de score op de startmodule bekend is, kunt u leerlingen een eenvoudige of moeilijke versie voorleggen.

Verwerken van de resultaten
De resultaten van uw leerlingen verwerkt u handmatig of met het Computerprogramma LOVS.

Digitaal
Als u de leerkrachtmap aanschaft, kunt u de digitale variant van de toetsen gratis downloaden op Cito Portal. U betaalt alleen voor de afname van de toetsen.

Speciale leerlingen

 • Aangepaste toetsen voor de functioneringsniveaus groep 3 tot en met groep 8 om de leesvaardigheid vast te stellen.
 • Andere samenstelling en clustering van opgavetypen.
 • Zowel voor leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs als voor leerlingen met een vertraagde ontwikkeling en/of specifieke stoornis in het reguliere onderwijs.
 • Toetsresultaten uitwisselbaar met de reguliere toetsen Begrijpend lezen. Hierdoor kunt u de niveaus eenvoudig vergelijken.

Slechtziende leerlingen en brailleleerlingen

Voor slechtziende en brailleleerlingen zijn er aangepaste toetsen. Rechts op deze pagina vindt u alle informatie.

Afname

 • Groep 3: juni
 • Groep 4: januari en juni
 • Groep 5 tot en met 7: januari
 • Groep 8: november of januari

Materiaal

 • Leerkrachtmap met:
  –  handleiding
  –  opgavenboekjes
  –  kopieerbare registratieformulieren
  –  inhoudsverantwoording

Los te bestellen

 • Sets opgavenboekjes