Begrijpend lezen 3.0

Voor groep 3, 4, 5, 6 en 7

Groep 8 is vanaf 6 augustus te bestellen in de webwinkel
Begrijpend lezen 3.0

Met de LVS-toetsen Begrijpend lezen 3.0 volgt u de vorderingen van uw leerlingen in begrijpend lezen. De resultaten van de toetsen geven u een duidelijk beeld van de ontwikkeling van de groep en van het leesonderwijs bij u op school. U neemt de LVS-toetsen op papier af.

Nieuwe toetsen

De nieuwe LVS-toetsen zijn beschikbaar voor groep 3, 4, 5, 6 en 7. Omdat de opbouw van de toetsen 3.0 afwijkt van die van de oude toetsen, kunt u de resultaten van de oude en nieuwe toetsen niet met elkaar vergelijken. Maakt u dit schooljaar de overstap naar de nieuwe toetsen? U kunt starten met de toetsen van groep 3, maar een versnelde invoering van toetsen voor andere groepen is ook mogelijk. Neem voor advies op maat contact op via adviespo@cito.nl.

Let op! Het leerlingmateriaal voor groep 3 van de tweede generatie toetsen Begrijpend lezen is vanaf dit schooljaar niet meer te bestellen.

Over de toetsen Begrijpend lezen 3.0

De opgaven toetsen de leerstofonderdelen uit de twee subdomeinen van de referentieniveaus:
 • het lezen van zakelijke teksten; de vaardigheden begrijpen en interpreteren. Vanaf groep 6 ook de vaardigheden samenvatten en opzoeken;
 • het lezen van fictionele, narratieve en literaire teksten; de vaardigheden begrijpen en interpreteren.

Inhoud
 • Meer afwisseling in de lengte van teksten en meer diversiteit in tekstsoorten.
 • Met drie typen opgaven: tekstopgaven, openplaatsopgaven en – nieuw – voorspelopgaven.
 • Beknopte en gebruiksvriendelijke handleiding door de afnamekaarten en overzichtelijke stappenplannen om toetsresultaten te interpreteren en te analyseren. 
 • Extra toetsen voor leerlingen met een vertraagde ontwikkeling. 
 • Met Taalprofielen en Richtlijnen voor een diagnostisch gesprek.

Verwerken resultaten

De resultaten van de afname verwerkt u met het Computerprogramma LOVS of handmatig op formulieren die u kunt downloaden van Cito Portal.

Speciale leerlingen

In de derde generatie toetsen is rekening gehouden met leerlingen met extra onderwijsbehoeften door:
 • extra (tussen)toetsen op te nemen;
 • opgaven te laten screenen door leerkrachten uit het s(b)o;
 • kortere toetsen voor groep 3 en 4 (40 opgaven per toets);
 • rustige opmaak: elke tekst op nieuwe pagina, plaatjes alleen functioneel (en zonder overbodige details), grotere letter, rust in lettertype.

Cluster 1: slechtziende leerling

De aangepaste boekjes voor groep 3, 4, 5, 6 en 7 kunt u rechtstreeks bestellen.

Materiaal voor afname half januari – half februari en juni

 • Leerkrachtmappen met:
  –  de handleiding
  –  afnamekaarten
  –  tekstboekjes
  –  opgavenboekjes
 • Los te bestellen:
  –  sets tekstboekjes
  –  sets opgavenboekjes