Kennismakingsboekjes LVS-toetsen

Voor groep 3, 4, 5, 6 en 7

Nieuw voor groep 7! Bestel nu en download de handleiding via Cito Portal.
Kennismakingsboekje groep 6

Met de Cito Kennismakingsboekjes raken uw leerlingen vertrouwd met de manier van toetsen en de opgavenvormen van de LVS-toetsen van het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs.

Over de Kennismakingsboekjes LVS-toetsen

Het kennismakingsboekje bestaat uit twee delen:
  • een deel ter voorbereiding op de medio-afname
  • een deel ter voorbereiding op de eindafname

Per deel staan er ongeveer tien opgaven per vaardigheid in. De opgaven sluiten qua moeilijkheid en opgaventype aan bij de opgaven van de derde generatie LVS-toetsen. Hierin zijn de volgende LVS-toetsen opgenomen:
  • Rekenen-Wiskunde
  • Spelling
  • Woordenschat
  • Begrijpend lezen
  • Taalverzorging (groep 6 en 7)

Afname

U laat de leerlingen een aantal dagen voor de afname van de LVS-toets de opgaven uit de Kennismakingsboekjes maken. De afname van de kennismakingsopgaven verloopt net als de afname van de LVS-toetsen. In de toetsen werken de leerlingen bijvoorbeeld in de boekjes. Dat is bij de Kennismakingsboekjes ook het geval, zodat leerlingen goed voorbereid worden op de condities en de manier van werken bij de echte toets.

Materiaal

U ontvangt een set Kennismakingsboekjes LVS-toetsen. Nadat u de boekjes heeft besteld, krijgt u toegang tot de handleidingen op Cito Portal.