Me2! Engels

Voor groep 7 en 8

Voorkant Folder Me2! Engels

Natuurlijk geeft u Engels op school. Maar weet u ook hoe goed uw leerlingen al in Engels zijn? En of ze in groep 8 taalvaardiger zijn dan in groep 7? Dat komt u te weten met onze toetsen Me2! Engels voor groep 7 en 8. Met beide toetsen ziet u hoe de ontwikkeling van uw leerlingen verloopt en of zij zich aan het eind van de basisschool al aardig kunnen redden met Engels. De inhoud van de toets sluit bovendien aan bij het onderwijs Engels in het voortgezet onderwijs.

Over de toets Me2Engels

De toets Me2! Engels bestaat uit meerkeuzevragen (met kopieerbare antwoordbladen en correctiemallen) en is opgebouwd uit drie onderdelen:
 • Leesvaardigheid bestaat uit twintig korte teksten met vragen over de inhoud. De teksten komen uit Engelstalige tijdschriften of kranten en van internet.
 • Luistervaardigheid omvat een korte televisiereportage op dvd en een aantal audiofragmenten waarover de leerlingen vragen beantwoorden. Er zijn ongeveer twintig opgaven. Alle teksten zijn gesproken door moedertaalsprekers van het Engels.
 • Woordenschat wordt auditief en schriftelijk getoetst. Op de dvd staan zo’n veertig auditieve opgaven. Bij elke opgave zien de leerlingen een korte realistische taalsituatie in beeld. Vervolgens beantwoorden ze vragen over de betekenis van woorden of uitdrukkingen. Alle teksten zijn gesproken door moedertaalsprekers van het Engels. Verder zijn er veertig opgaven waarbij de leerlingen de betekenis van geschreven woorden moeten herkennen. Alle opgaven zijn meerkeuzevragen.

Bij het ontwikkelen van de toets is uitgegaan van vijf veel gebruikte lesmethoden. Daarnaast is er afgestemd op de niveaus A1 en A2 van het Europees Referentiekader en het Waystage-niveau van de Raad van Europa.  

Afname

 • Groep 7: mei/juni
 • Groep 8: januari

De duur van de afnames

Het afnemen van de onderdelen luistervaardigheid en auditieve woordenschat duurt 45 minuten per onderdeel, de leesvaardigheid en schriftelijke woordenschat duurt 60 minuten per onderdeel. De scores legt u vast in een leerlingrapport en van de groep in een groepsrapport.

Materiaal

 • Leerkrachtmap met:
  –  een handleiding
  –  opgavenboekje
  –  kopieerbare registratieformulieren
  –  een inhoudsverantwoording
  –  dvd

Los te bestellen

 • Set opgavenboekjes